MENY

HF og TN delte ekstramidler

Styret ved UiS har vedtatt å fordele de 4 millionene til vitenskapelig utstyr som kom i revidert budsjett med to millioner til datalab/didaktisk verksted ved Det humanistiske fakultet og to millioner til utstyr til forskning på bærekraftig energi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vedtaket ble fattet enstemmig på styremøtet 23. august.

Kunnskapsdepartementet hadde spesifisert at midlene skulle gå til modernisering av utstyr og med hovedmål å bruke midlene til innsats for arbeid, aktivitet og omstilling.

Fem forslag

Siden det var snakk om supplerende midler, ble fagenhetene bedt om å komme med forslag til hva de kunne brukes til. Det kom i alt inn syv forslag. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet hadde opprinnelige tre forslag, men trakk to av dem slik at man til sist satt igjen med fem forslag.

Direktør John B. Møst mente det var mange gode forslag som hadde fortjent støtten, men at forslagene fra HF og TN pekte seg særlig ut med sikte på omstilling og forskningsfokus.  

Han gikk derfor inn for at styret skulle dele midlene mellom disse to forslagene.

Flere gode forslag

De tre andre forslagene var fra Arkeologisk museum (AM) som ønsket 1 million til oppgradering av utstyr til teknisk-naturvitenskapelig rettet arkeologisk forsking. AM et av de få miljøene i landet som driver slik forskning.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsket inntil 3,5 millioner til nye øvingslokaler for sykepleierutdanningene som har hatt en kraftig vekst de siste årene.

Må realiseres etter hvert

Universitetsbiblioteket ønsket inntil 2,5 millioner til teknisk utstyr og møbler for å gjøre biblioteket bedre tilpasset endrede rammevilkår og for å stille flere digitale hjelpemidler til rådighet for studentene.

Disse forslagene må også realiseres etter hvert, famholder universitetsdirektøren, men først når det blir økonomisk mulig og da som del av den regulære virksomheten ved universitetet.

Tekst: Elin Nyberg

Vindmølle

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet får to millioner til utstyr til forskning på bærekraftig energi. (Illustrasjonsfoto)