MENY

Historisk rektorskifte på UiS

19. juni holdt Marit Boyesen sin siste tale som rektor ved Universitetet i Stavanger. Hun overleverer et framgangsrikt universitet til Klaus Mohn, den første ansatte rektoren ved UiS.

 • Overrekkelse small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Klaus Mohn får rektorkjedet fra Marit Boyesen under rektorseremonien i Tjodhallen.
 • Overrekkelse 4 small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Påtroppende rektor Klaus Mohn fikk et håndtrykk og en god klem av avtroppende rektor.
 • Overrekkelse 3 small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Mohn tar over for Marit Boyesen, som har vært rektor de siste åtte årene.
 • Marit Boyesen small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Marit Boyesen forlater rektorstolen med gode minner og mange meritter.
 • Klaus Mohn small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Klaus Mohn holder sin første tale med kappe og rektorkjede.
 • Iselin Nybø 2 small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Statsråd Iselin Nybø har merket seg UiS' innovative profil under Boyesens ledelse.
 • Britt Synnøve Johansen small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Britt Synnøve Johansen var konferansier og sang.

– Vi kan overlate til ny ledelse et universitet i god driv framover, sa Boyesen på vegne av avtroppende rektorat.

Rundt 500 ansatte og gjester, deriblant statsråd Iselin Nybø, fylte Tjodhallen for å få med seg rektorseremonien. Etter åtte år i sjefsstolen hadde Boyesen mange positive utviklingstrekk å oppsummere for tilhørerne:

 • 70 % av de vitenskapelig ansatte har nå kompetanse er professor, førsteamanuensis eller tilsvarende
 • Betydelig vekst i antall doktorgradsstudenter, og ny rekord med 50 gjennomførte disputaser i 2018
 • UiS var i 2018 nummer tre blant universitetene i landet målt i publiseringspoeng per vitenskapelig ansatte
 • God utvikling på campus Ullandhaug, med landets første døgnåpne bibliotek, et nytt studenthus, 6-700 hybler og hotellet Ydalir
 • Stor støtte fra regionen, og en stadig sterkere kobling mellom UiS og arbeidslivet gjennom studentoppgaver og forskningsprosjekter

Takknemlig og stolt

– Vi kan være stolte over det vi har fått til sammen, og veldig takknemlige overfor alle de krefter som over lang tid har gjort kloke valg og utført en betydelig innsats for UiS, sa Boyesen. 

Hun takket statsråd Iselin Nybø for støtte underveis, ordfører Christine Sagen Helgø for å lede en fremragende vertskapskommune og ga ros til gode kolleger.

Les hele talen til avtroppende rektor Marit Boyesen (pdf)

Ros fra statsråden 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø framhevet Boyesens innsats for å videreutvikle UiS.

– I de åtte årene du har vært rektor, har du i høyeste grad bygget en bedre framtid. Under ditt lederskap har universitetet vært en viktig institusjon, et inovativt universitet med sterk lokal forankring. 

Nybø trakk fram at UiS, som medlem av nettverket for innovative universiteter i Europa (ECIU), har søkt EU-midler for å prøve ut helt nye former for undervisning.

– Nytenkningen din har vært inspirerende, sa statsråden, som ønsket påtroppende rektor Klaus Mohn lykke til med fortsettelsen. 

Attraktiv studentby

Ordfører Christine Sagen Helgø la vekt på det gode samarbeidet hun har hatt med de rektor Boyesen de siste åtte årene. Kommunen og UiS har arbeidet sammen for å sikre byens posisjon som kunnskapsby og attraktiv og levende studentby, med felles satsingsområder som helseteknologi og smartby. 

Ordføreren understreket universitetets posisjon i en tid med behov for omstilling og behovet for å sikre flere arbeidsplasser i regionen.

– Jeg glad for at UiS har fått en styrket fornybar profil. Dere har tatt et steg videre på flere måter, blant annet gjennom etableringen av Future Energy Hub og et nytt studium innen fornybar energi, sa Christine Sagen Helgø.

- Raus lederstil

Avtroppende rektors høyre hånd i denne rektorperioden, prorektor Dag Husebø, lovpriste Boyesens framtoning og lederstil.

– Lederskapet til Marit kjennetegnes av raushet. Dette er ikke bare en raushet som peker på personlige egenskaper, det er en helt bevisst del av hennes lederpraksis. Hennes lederskap er tuftet på anerkjennelse av andre og på vektlegging av samhandling og involvering av enkeltindivider og organisasjonen. 

Leder av Studentorganisasjonen StOr, Cathrine Sønvisen, berømmet rektoratet for deres lyttende holdning og engasjement for studentene.

– På vegne av alle tidligere StOr-ledere takker jeg for innsatsen, sa Sønvisen

Studenter i ledelsen

Klaus Mohn er den første ansatte rektoren ved UiS noensinne. I sin første tale la Mohn fram noen av sine ambisjoner og mål for rektorgjerningen. Han inviterte alle til å bli med på reisen videre, og kunne allerede nå melde om én markant endring på UiS:

Studentene skal nå få en fast representant på rektors ledermøter.

Dette er noe Studentorganisasjonen (StOr) har kjempet for i mange år.

Vil ha bærekraftig utvikling

Påtroppende rektor løftet blikket, og noterte at til tross for framgang på mange fronter, står verden overfor store utfordringer. Vi har et stort klimaproblem og politisk stabilitet og ytringsfrihet kommet under press.

– Hvordan kan vi underbygge at utdanningssystemet er en suksess, når slike utfordringer gjenstår? Hvordan kan vi feire at forskningen har vært vellykket, spurte han retorisk.

Mohn ser et lyspunkt i at FNs bærekraftsmål har erobret agendaen for politikk, næringsliv og akademia.

– I vår design av utdanning og forskning er det i dag ingen vei utenom hensynet til bærekraftig utvikling, sa Mohn.

Mohn hadde også et tydelig budskap til statsråden: 

– Minister, nå forbeder vi oss med full styrke på det politiske initiativet for å øke kapasiteten for medisinutdanningen i Norge. Med universitetssykehus på Ullandhaug og solid helsefaglig kompetanse ligger forholdene godt til rette. Men alt kommer ikke av seg selv, noen ganger må vi ha hjelp. 

Framoverlent og synlig

Mohn presenterte også sine tre prorektorer; Astrid Birgitte Eggen (utdanning), Merete Vadla Madland (forskning) og Rune Dahl Fitjar (innovasjon og samfunn). Sammen skal de lede en ny organisasjon fra 1. august.

– Sammen med slike flotte mennesker er målet mitt å bli en framoverlent, synlig og samlende rektor, som vil bruke alle sjanser jeg får til å styrke UiS sin attraktivitet, sa Mohn.

Les hele talen til påtroppende rektor Klaus Mohn (pdf)

Les også:

Intervju med Klaus Mohn: "Eit driv etter å påverke"

Intervju med Marit Boyesen: "Takker av med god følelse"

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Mari Løvås