MENY

Historiske klimastudenter fra Madagaskar

For første gang har UiS tatt opp to klimakvotestudenter. Lilia Rasolofomanana Voahangriarilala og Dresey Lovasoa fra Universitetet i Tulear på Madagaskar skal ta mastergraden i miljøteknikk på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

De to studentene fra Madagaskar var to av 160 internasjonale studenter som ble ønsket spesielt velkommen under semesteråpningen i går.

Bakgrunnen er et vedtak i UiS-styret fra i vår som sier at universitetet skal kjøpe klimakvoter i utlandet. Deler av kvoten kan brukes til å finansiere studieplasser på miljøteknikk.

Det er professor i miljøteknikk, Torleiv Bilstad, som er prosjektansvarlig.

- Madagaskar er i ferd med å bygge opp petroleumsvirksomhet, og denne masterutdanningen gjør det mulig å overføre kompetanse fra Norge til Madagaskar, sier Lilia Rasolofomanana Voahangriarilala og Dresey Lovasoa.

Kunnskapsoverføring

- Vi ønsker å dra tilbake og bruke våre kunnskaper der. Det er det viktigste aspektet med vårt opphold. Men vi får også muligheten til å lære mer språk, både norsk og engelsk, og fremfor alt møte en vestlig kultur i tillegg til studenter fra mange land.

De to Madagaskar-studentene er fem av 18 internasjonale studenter i miljøteknikk på det nyopprettede engelsk-språklige to-årige masterstudiet i Offshore Technology.

Professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap har vært pådriver for prosjektet med klimastudenter, og er i praksis både mentor og foreleser for de to.

- Meningen med denne UiS-modellen er at UiS skal selge kunnskap via masterutdanning slik at utviklingsland selv skal kunne handtere klimaforandringer, sier Torleiv Bilstad. - De menneskelige ressursene blir foredlet via CO2 kvotestudenter som, etter to år ved UiS, reiser tilbake for å bidra til økt levestandard i heimlandet.

- Dette er et tiltak som ikke bare er aktuelt for miljøteknikk-studiet, men også for andre studier på UiS, fremholder Bilstad, som vil følge opp tiltaket overfor det regionale næringslivet.

Næringslivet

- Næringslivet kan på denne måten bruke CO2-penger gjennom UiS og bidra til økt kunnskap som i et videre perspektiv også vil bli et ledd i kampen mot korrupsjon i de landene som det er aktuelt for. Men det viktigste bidraget er at landene kan stå bedre rustet i kampen mot CO2-problemene, sier Torleiv Bilstad..

De to Madagaskar-studentene er for tiden med på et hektisk oppstartprogram for utenlandske studenter.

- Det har vært en stor overgang, sier Lilia Rasolofomanana Voahangriarilala og Dresey Lovasoa. Så langt virker det som alt er godt organisert for de internasjonale studentene, men det var litt vanskelig å følge med på den offisielle semesteråpningen fordi det meste gikk på norsk. Vi savnet en oversettelse til engelsk av det offisielle programmet.

Et klart høydepunkt for de to studentene fra Madagaskar neste år blir dagen 25. mars. Da fyller både Lilia Rasolofomanana Voahangriarilala og Dresey Lovasoa 25 år. Da har forhåpentlig regnet gitt seg.