MENY

Hjelp oss med energiutfordringene

- Kom inn og gjør jobben i energisektoren, inviterte adm. dir. Kjell Pedersen i Petoro de 200 studentene som innfant seg på Petroleumsdagen på Universitetet i Stavanger.

- Det er ingen enkle måter å håndtere klima- og miljøutfordringen, og vi løser ikke problemer i løpet av en kort periode. Vi trenger hjelp fra dere til å komme inn og gjøre jobbene for å løse de store energiutfordringene vi står overfor, sa han henvendt til studentene.

Kjell Pedersen understreket at det er stort behov for fremtidig arbeidskraft i energisektoren.

- Vi lever i en verden med befolkningsvekst, og det er stort behov for energi, sa han. I fremtiden står vi ikke overfor valget mellom hydrokarboner eller fornybar energi. Vi trenger begge deler. Samtidig står vi overfor store miljø- og klimautfordringer. Den teknologiske utviklingen er på et så høyt nivå at det vil bli et viktig bedrag til å løse fremtidens energiutfordringer.

 Petroleumsdagen er et samarbeid mellom Norsk Petroleumsforening, Norsk industri og OLF.

- Petroleumsindustrien trenger ikke bare teknologer, men også studenter med bakgrunn i personal, jus, samfunnsfag, ledelse, logistikk og ikke minst IKT, sier kommunikasjonsrådgiver i OLF, Karin Øvstebø. Vi har til og med eksempler på at det er selskaper som har ansatt filosofer.

- Dette er en bransje som grensesprengende, og det er en myte at ansatte i petroleumsindustrien befinner seg offshore. I realiteten er det bare 1/3 som er offshore, sier Karin Øvstebø som var godt fornøyd med at rundt 200 studenter møtte opp.

- Studentene virket engasjerte og det var mange spørsmål etter foredragene, sier hun.

Petroleumsdagen satte søkelyset ikke bare på rekruttering, men også miljø og teknologi med foredrag av Magnus Vere Midthassel, Trainee Geosciences, Cecilie Fenne Willumsen, StatoilHydro, Kristine Sørense, StatoilHydro, Tor Espedal og Knut Fostervoll, Subsea 7.

- Dette var et bra arrangement, sier Henrik Ovesen og Cathrine Egeland, som begge er bachelorstudenter i petroleumsteknologi.

- Vi fikk et godt innblikk i hvordan arbeidsforholdene er i bransjen og hvordan selskapene opererer. Det er riktignok uro i finansmarkedene for tiden med synkende oljepris og ras på børsen. Men det virker som om det likevel er lyse utsikter på jobbmarkedet.