MENY

Hjelper deg med skrivingen

Tirsdag 2. februar åpner Studieverkstedet. Da er masterstudentene Mona Sunde og Matias Esteban Torres klare til å hjelpe deg med akademisk oppgaveskriving.

Mona Sunde og Matias Esteban Torres Mona Sunde og Matias Esteban Torres gleder seg til å møte studenter som ønsker å diskutere oppgavene sine med dem. De håper mange vil bruke Skriveverkstedet.

For mange studenter er det en brå overgang fra videregående skole. En akademisk tekst ligner ikke mye på det man holdt på med der.

– En akademisk tekst skal dreie seg om nyvinning. Man skal utvise selvstendig tekning og refleksjon. Hele formålet med akademia er at du tilegner deg analytisk kompetanse. Det som skal til for å lykkes er bevisst øving og mye skriving, forklarer Matias Esteban Torres.

Han er en av mentorene som bidrar i det nye Studieverkstedet i underetasjen på biblioteket på Ullandhaug. Verkstedet er et sted for alle studenter som ønsker hjelp til oppgaveskrivingen sin. Her kan studentene ta drop-in-timer og få timeavtaler.

Studieverkstedet åpner 2. februar.

En diskusjonspartner
I Studieverkstedet møter studentene to mentorer som til enhver tid er på vakt. Til sammen er det 11 mentorer. Dette er masterstudenter som har mye erfaring med akademisk skriving.

To av dem er Mona Sunde og Matias Esteban Torres. De har vært mentorer på Læringsstøttesenteret ved UiS og vet hvor skoen trykker.

– Mange studenter vet ikke hva de skal skrive om, for eksempel i bacheloroppgaven. Vi kan hjelpe dem i gang gjennom en idémyldring og ved å stille de riktige spørsmålene, forteller Sunde som selv holder på med en masteroppgave i endringsledelse.

Hennes erfaring er at det er få som vet hvordan de skal skrive en god oppgave.

– Noen har behov for starthjelp og å formulere en problemstilling. Andre trenger hjelp til å disponere stoffet. Noen er veldig flinke til å drøfte, men kanskje ikke så flinke til å skrive. Andre er gode på å skrive, men ikke så flinke til å drøfte. Vi kan være nyttige diskusjonspartnere, sier Sunde.

Etter seks års studier med to bacheloroppgaver bak seg har Sunde skrevet over 30 små og store akademiske oppgaver. Hun mener at også en A-student har noe å lære på Skriveverkstedet.

– Vi kan for eksempel hjelpe studenten med en god tekstflyt og å spisse formuleringene sine. Vi gir også råd om kildekritikk og hvordan man skal henvise til kilder og lage korrekte referanselister. 

Les fagplanen nøye
– Min erfaring er at studentene ikke er så kjent med kravene som stilles til ferdigheter i akademisk skriving når de begynner på universitetet. Akademia er et språk i seg selv, som må læres, sier Torres.

Selv holder han på med en master i spesialpedagogikk; han har treårig bachelorutdanning i historie og spansk og ett år med PPU. Torres har for lengst knekt koden. Hans viktigste tips er å lese emneplanen nøye.

– Ved å sette deg inn i hva formålet med faget er, vil du ut ifra det forstå hva faglæreren din ønsker at du skal kunne. Jeg har selv lyktes i å resonnere meg fram til eksamensoppgaver jeg har fått. Jeg vil lære andre studenter å gjøre det samme, sier Torres.

Øve på å skrive
Sunde og Torres og de andre mentorene har blitt kurset i akademisk oppgaveskriving av de beste fagfolkene på dette feltet – både fra UiS og Universitetet i Oslo. De har også hatt kurs i kildesøk, kildekritikk og referansestiler. De er samstemte når det gjelder skrivetipsene.  

– Begynn å skrive så tidlig som mulig.

– Det er bare én måte å bli god å skrive på og det er å skrive. Sett deg ned og skriv fra klokken 8 til klokken 16. Det er bedre å bare begynne å skrive om ett eller annet, enn å sitte og bli frustrert fordi du ikke kommer i gang, sier Sunde.

Noe av det kjekkeste hun vet, er å se at det går et lys opp for dem hun hjelper. Begge opplever at de lærer veldig mye som mentorer og de gleder seg vilt til å starte opp.

Kjent modell
Mentorene skal ikke drive faglig veiledning og studentene som kommer på Studieverkstedet, skal selv være aktive deltakere i den dialogbaserte veiledningen.

– Dette er en modell som vi vet fungerer fordi den er utprøvd ved andre universiteter. Det er faglærerne som gir faglig veiledning, men mentorene våre kan veilede i selve oppgaveskrivingen. Dette blir som en slags organisert kollokvium, sier Ingeborg Marie Jensen, som er koordinator for Studieverkstedet.

Et lignende tilbud finnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Universitetet i Bergen, og i utlandet. Målet er at flere studenter skal fullføre eksamen og komme gjennom studieløpet sitt.

Les 5 råd for å lykkes i akademisk skriving


Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen