MENY

HMS-arbeid og framtidsstudier

UiS-forsker Jan Erik Karlsen er forfatter og medforfatter av to ferske fagbøker. ”Systematisk HMS-arbeid” tilbyr verktøy for HMS-arbeid. ”Carpe futurum!” tar opp perspektiver på hvordan vi kan forstå og føre debatt om framtiden.

Med boka ”Systematisk HMS-arbeid” ønsker Jan Erik Karlsen å bidra til å fremme forskningsbasert undervisning. Et mål med boka er å styrke det praktiske og teoretiske grunnlaget for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Karlsen er professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS. I boka diskuterer han teorier, praksis og utfordringer innenfor HMS-arbeid.

– Det var et behov for litteratur som kunne brukes på universitets- og høgskolenivå, og det var en av grunnene til at jeg ville skrive boka, sier Karlsen.

 

Utfordringer på jobben

Et eksempel på utfordringer som diskuteres i ”Systematisk HMS-arbeid” er konflikter og problemer med samarbeid på jobben. Boka tar opp kultur og økonomi knyttet til HMS.

Alle bedrifter er underlagt HMS-lovgivingen. I ”Systematisk HMS-arbeid” tar Karlsen opp hvordan ulike helse-, miljø- og sikkerhetstiltak kan tilpasses den enkelte bedrift.

– Det norske arbeidslivet har 240 000 virksomheter, som er svært forskjellige. En bedrift som for eksempel produserer meieriprodukter og en som produserer psykiatriske tjenester er vidt forskjellige. Jeg skriver om hvordan du kan oversette HMS-teoriene til den aktuelle bedriften, sier han.

 

Debatt om framtiden

I starten av denne måneden kom boka ”Carpe Futurum!” Den tar opp teorier og metoder for å tenke om, føre debatt om og forme framtiden. Jan Erik Karlsen har skrevet boka sammen med sosiologen og framsynseksperten Erik F. Øverland. Målgruppa for boka er først og fremst forskere, men den er også aktuell for bedriftsledere og ledere for større organisasjoner. Framtidsstudier er analyser av framtiden. Innenfor fagfeltet anvendes det et bredt spekter av metoder som prognoser, scenarier, ekspertråd ellertilbakeskuing. Boka tar opp felt hvor framtidsstudier kan anvendes, for eksempel innen utvikling av ny teknologi, lansering av nye politiske ideer eller organisering av forretningsdrift. ”Carpe futurum!” er basert på Øverland og Karlsens framtidsstudier fra organisasjoner og bedrifter over lengre tid og i flere land.