MENY

Høien slått til ridder

Torleiv Høien er slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innenfor fagområdet dysleksi. Dekorasjonen ble overrakt i dag på Universitetet i Stavanger av fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland.

Dr. philos, og fil.dr Torleiv Høien Høien var i over ti år leder for Senter for leseforskning ved UiS, og i løpet av den tiden vant senteret både nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin vitenskapelige kompetanse. Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på at Høien som forsker har maktet å sette søkelyset for alvor på dysleksiproblematikken og at han har frontet dysleksiforskningen både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han kombinert forskning på høyt nivå med undervisning og formidling.

Fylkesmannen trakk i sin tale fram Høiens store betydning for svake grupper.

- Høien har vært en sentral drivkraft innen dysleksiforskningen. Lesesenteret er i dag en viktig og enestående institusjon både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sitt arbeid med å etablere et doktorat i spesialpedagogikk, er han også delaktig i at Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus i 2005, sa Aasland.

- Han har fått mange lærere til å se at lesekunnskaper ikke nødvendigvis sier noe om intelligens. Slik har han hjulpet tusenvis av mennesker med å bli kvitt et ufortjent taperstempel, fortsatte hun.

I tilegg til å være en av få rogalendinger som bærer utmerkelsen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, er Høien også en av få nordmenn som har to doktorgrader.

Les Torleiv Høiens takketale