MENY

Holder nettskyen i tømmene

- Jeg har undersøkt hvordan tjenester for lagring og oppdatering av data på flere maskiner, for eksempel i nettskyen, kan rekonfigureres uten nedetid, sier Leander Jehl om doktorgradsavhandlingen sin «Reconfiguration for Fault Tolerant Services in an Asynchronous System».

Bilde At stadig mer datafunksjonalitet blir flyttet til nettskyen byr på utfordringer for stabiliteten.  Foto: iStock At stadig mer datafunksjonalitet blir flyttet til nettskyen byr på utfordringer for stabiliteten. Foto: iStock

Jehl er for tiden timelærer ved Institutt for data- og elektroteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han forteller at bakgrunnen for avhandlingen er at stadig mer funksjonalitet blir flyttet til nettskyen og at enkelte tjenester og applikasjoner i økende grad opplever at antallet brukere plutselig vokser voldsomt for så å synke igjen.

- Metoder fra forskningen min kan brukes for å sikre stabil og god service til brukerne, men også for å unngå unødvendig overkapasitet, sier Jehl.

Sikrer tilgjengelighet

Han presiserer at slike systemer spiller en fundamental rolle for å oppnå uforstyrret tilgjengelighet til tjenester over nettet.

- Gjennom rekonfigurering kan data fjernes fra gamle maskiner og flyttes til nye på en måte som håndterer feil som blir gjort av enkeltmaskiner og som tillater at tjenester kan skaleres opp i perioder med mye aktivitet, sier Jehl.

Metodene for rekonfigurering som drøftes i avhandlingen er spesielt tilpasset såkalte asynkrone omgivelser, hvor kommunikasjonen mellom systemets komponenter kan bli forstyrret, avbrutt eller forsinket, noe som som er typisk for dagens nettsky og datasentre.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet var professor Hein Meling, Universitetet i Stavanger, og medveileder var professor Roman Vitenberg ved Universitetet i Oslo.

Disputasen fant sted 15. juni i år.

Tekst: Lars Gunnar Dahle