MENY

Høringskonferanser om Djupedalutvalget

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanser om Djupedalutvalgets utredning.

18. mars 2015 la Djupedalutvalget fram sin NOU. Nå inviterer Kunnskapsdepartementet til høringer om NOU 2015:2  Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (pdf).

Utredningen er sendt til høring, med frist 22. juni 2015.

Det vil bli gjennomført fem regionale høringskonferanser. Den første fant sted i Oslo 30. april. De øvrige er:

  • Arendal        19. mai kl. 11.00 – 14.00 - Clarion Hotel Tyholmen
  • Stavanger    20. mai kl. 11.00 – 14.00 - Universitetet i Stavanger, Auditorium 3, Kjell Arholms hus
  • Trondheim   26. mai kl. 11.00 – 14.00 - Clarion Hotel & Congress
  • Tromsø        27. mai  kl. 11.00 – 14.00 - Radisson Blu

Konferansen i Stavanger er fortsatt åpen for påmelding. Nb! Begrenset antall plasser.

Formålet med konferansen er å gi elever, foreldre, skoler, skoleeiere, organisasjoner, og andre aktører i og utenfor utdanningssektoren mulighet til å drøfte innholdet i utredningen, og gi departementet innspill til utvalgets forslag til tiltak og vurderinger.

På grunn av plassbegrensninger bes om at hver organisasjon ikke stiller med mer enn tre personer, med mindre annet er avtalt.

Mandatet og ytterligere informasjon om utvalget.

Framsida på NOU-en.