MENY

Høringssuttalelse Stjernø-utvalget

Universitetet i Stavangers høringssuttalelse til Stjernø-utvalgets innstilling, NOU 2008:3 Sett under ett, ble behandlet av UiS-styret 10. april.

Les høringsuttalelsen her.