MENY

Høyblokkforsteder i fransk film

Universitetslektor David Wagner ved UiS holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn, onsdag 17. februar kl. 18.00-19.30, Foredraget finner sted i kafeen på Arkelogisk museum.

Foredraget har tittelen Fra stigmatisering til avmytifisering - representasjonen av høyblokkforstad i fransk film fra 1981 til 2005.

Om foredraget:
Siden 1981 har forstedene spilt en sentral rolle på den politiske og sosiale arenaen i Frankrike, som kjennetegn for mange samfunnsproblemer. Dette gjelder en rekke problemstillinger, fra arbeidsløshet, voksende ulikheter i samfunnet, ny fattigdom, økning av frykt, vold og narkotikamisbruk – til spørsmål rundt de unges framtid og integreringen av en ny befolkning av utenlandsk opprinnelse.

Dette ”forstad-problemet” er sammensatt i sin daglige og opplevde virkelighet, men samtidig også produktet av det bildet som media har skapt av problemet. Blant media er fjernsynets rolle og plass dominerende. Kinofilm opptar imidlertid også en interessant stilling, siden den gir et varigere og mer distansert blikk enn TV-nyhetene.

Målet mitt Wagners avhandling har vært å studere hvordan bildet som kinofilmen har gitt av ”forstad-problemet” har utviklet seg i årene 1981 til 2005. For å gjøre det har han analysert så godt som alle franskproduserte fiksjonsfilmer fra den aktuelle perioden som har ”forstad-problemet” som bakgrunn eller som hovedfokus. Han har analysert innholdet i filmfortellingen (dvs skildringen av hovedpersonene, av familie- og kjønnsforholdene, fremstillingen av kriminalitet og av integrasjonsproblematikken) så vel som filmenes formmessige elementer (hvordan forstedene fremstilles gjennom dets arkitektur, musikkens plass og rolle), samt filmenes produksjons- og resepsjonsforhold.

Resultatet viser seg å være overraskende: Filmene utvikler seg i perioden 1981-2005 til å bli en motvekt mot TV-nyhetenes svært negative bilde og fremmedgjøring av forstedene, og åpner opp for en humanisering av forstedene og en forsoning mellom Frankrike og dets urolige forsteder.