MENY

Høytidelig åpning av UiS-studium i Kina

Fredag 9. mars startet 30 kinesiske studenter på Master i Serviceledelse ved Beijing Institute of Tourism (BIT), Beijing Union University. UiS står bak masterprogrammet.

 - Det var en høytidelig og flott åpning, sier prorektor Inge Særheim, som nylig kom tilbake fra et kort opphold ved det kinsiske universitetet.

Sammen med ledelsen og fagpersonale fra Norsk hotellhøgskole, Institutt for økonomi og ledelse, deltok Særheim under åpningen av UiS -studiet i Beijing.

 - Vi møtte en gruppe motiverte og engasjerte kinesiske studenter som har et sterkt faglig engasjement. De har variert og svært relevant yrkesmessig bakgrunn og store forventninger til studiet, sier Særheim

Undervises av UiS-ansatte
Det erfaringsbaserte masterstudiet i serviceledelse startet opp ved UiS høsten 2005. Beijing Institute of Tourism (BIT) ved Beijing Union University tilbyr nå programmet for hotelledere i den kinesiske hovedstaden. Samarbeidet innebærer at det undervises 80 prosent av kinesiske lærere og 20 prosent av UiS-ansatte. UiS-professor Einar Marnburg holdt sine første forelesninger for de kinesiske studentene sist uke.

Undervisning på kinesisk
Studentene undervises på kinesisk og all pensumlitteratur er oversatt til kinesisk. Det vil bli brukt simultanoversettelse fra engelsk til kinesisk for de norske bidragene. Det er 23 mellomledere og ledere fra de største hotellene i Beijing som nå starter på programmet. I tillegg er det 7 av instituttets egne forelesere som skal følge programmet for på denne måten å høyne sin kompetanse innen hotelledelse.  Blant norske universiteter er det bare UiS som tilbyr et eget studium ved et utenlandsk universitet.


Ambisjonen med UiS’ masterstudium i serviceledelse er å stimulere til nytenkning og refleksjon rundt lederrollen. Mastergraden skal gi økt kompetanse knyttet til samhandling med mennesker, håndtering av styringssystemer og samfunnskommunikasjon.

Samarbeidet med turismeinstituttet i Beijing har også allerede åpnet for forskning og forskerutveksling. Samtidig som undervisningen kommer i gang, starter også et forskningsprosjekt.

OL i 2008
Kinas reiselivsnæring er i endring. Beijing er som kjent vertskap for sommer-OL i 2008. Mange av byens hoteller eies i dag av staten, men flere internasjonale hotellkjeder har allerede etablert seg i byen. Kina besøkes årlig av 30 millioner turister, og hadde i fjor økning i antall tursiter tilsvarende 10 prosent.

- Kina er veldig opptatt av internasjonalisering, og setter stor pris på å kunne tilby en vestlig mastergrad. De statlige hotellene ser at de må jobbe og tilegne seg kunnskap for å konkurrere med store, internasjonale kjeder, forklarer Hege Skjelbred-Knudsen, leder for etter- og videreutdanning ved Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag.

Hun legger til at BIT er en av Kinas mest kjente skoler innen hotell- og reiseliv.


Vitnemål fra UiS
- Dette er UiS sin mastergrad og opplegg. UiS ser fram til være til stede i turistnasjonen Kina og følge utviklingen i næringen fremover, sier Skjelbred-Knudsen.

Som del av en omfattende kvalitetssikring vil noen av de kinesiske eksamensoppgavene bli oversatt til norsk. Muntlig eksamen vil foregå fra Stavanger ved hjelp av direkte videooverføring. Masterprogrammet avsluttes med at studentene får vitnemål fra UiS.