MENY

Humaniora ved det moderne universitetet

Hvilken plass har humaniorafagene ved et moderne universitet? Dette blir tema for et foredrag av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen tirsdag kveld.

Trenger vi humaniora? Det er spørsmålet professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen stiller på et åpent møte ved Arkeologisk Museum tirsdag kveld. I tillegg til å være professor i språkvitenskap, er Kvalsvik Nicolaysen også medlem av styret ved Universitetet i Stavanger.

Arrangør er Vitenskapsakademiet, og møtet starter klokken 19.00.