MENY

HUSK inviterer til konferanse

Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK) i Stavangerregionen og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til formidlingskonferansen "På sporet av!". Det vil bli holdt to samlinger der programmet er identisk. Første samling er 11 og 12. januar. Andre samling er 18 og 19. januar.

Noen av temaene som skal drøftes er utfordringer knyttet til brukermedvirkning, personvern, marginalisering av bostedsløse, ungdom med rusatferd og eldre innvandrere fra ikke vestlige land. Flere av foredragsholderne er tilknyttet Universitetet i Stavanger ved institutt for sosialfag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland åpner konferansen 11. januar kl 10. Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, åpner konferansen 18. januar kl 10.

11. og 12. januar finner konferansen sted på rom A-204 i Kjølv Egelands Hus – inngang ved biblioteket - 2. etg.

18. og 19. januar finner konferansen sted i Kjell Arholms Hus, auditorium A2.

Les mer om hele programmet på HUSK sine nettsider 

Påmeldingsfrist er 15. desember. Påmelding sendes til anne.vestvik@uis.no