MENY

Hva gjør oss til mennesker?

Fins det noe i genene våre som gjør oss mennesker spesielle? Svaret får du av professor Eivind Almaas, NTNU, i et foredrag på UiS torsdag.

Almaas er professor i biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) og første forsker ut i årets forelesningsserie i naturvitenskap ved UiS.

Hans foredrag, som vil bli holdt på engelsk, har tittelen "What Makes Us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution".

Ulike svar
Gjennom historien har det blitt gitt svært ulike svar på spørsmålet om hva som gjør oss til mennesker. I våre dager er det blitt stadig vanskeligere å finne en enkelt ting som er unikt menneskelig.

Det er klart at menneskene skiller seg fra andre primater i kognitive evner og hjernestørrelse. De underliggende genetiske mekanismene bak disse evolusjonære endringene er likevel ikke klarlagt. Professor Almaas tar utgangspunkt i en ny oppdagelse i genmaterialet som kan forklare ulikheter i hjernene til ulike arter.

Tid og sted
Forelesningen starter klokken 14.15 og foregår i Kjølv Egelands hus, rom A-204
Ansvarlig for arrangementene er Per A. Amundsen og Henning Knutsen


Resten av vårprogrammet forelesningsserien i naturvitenskap ser slik ut:

11. februar:
Margrethe Wold: Supermassive sorte hull og galakser.

25. februar:
Tor Austad: Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why?

18. mars:
Simon Møller: Bioteknologi i forskning og samfunn.

15. april:
Bernt Aadnøy: Oljen, andre energikilder og fremtiden.