MENY

Hva skjer når plantene ser lyset?

I en fersk doktorgrad har Ann Kristin Bue undersøkt de første endringene som skjer på molekylnivå idet plantene møter sollys for første gang.

Bue avla nylig doktorgrad i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes avhandling viser hvordan et bestemt protein medvirker i klorofyll-syntesen i planter.

Byggplanter som spirer i mørket under jorda er gule. For å overleve må plantene vokse ut av jorda og inn i lyset, danne klorofyll og begynne fotosyntese.

«Lyshøsting»
I avhandlingen har Bue fokusert på de lysavhengige endringene i pigmentsammensetning. Hun isolerte et protein kalt «lyshøsting-lignende protein 3 (Lil3)» og fant ut hvilken funksjon proteinet har ved overgangen fra lys til mørke.

Bue har vist at Lil3 deltar i dannelse av stabile proteinansamlinger som binder forløpere til klorofyll i mørket. Videre har hun karakterisert endringene som inntreffer under klorofyll-syntesen når planter blir eksponert for lys.

Doktorgradsarbeidet viser at proteinet Lil3 deltar i reguleringen av klorofyllsyntesen og i overføringen av klorofyll til fotosyntesemaskineriet. I fotosyntesen benytter plantene klorofyll til å høste solenergi for å konvertere karbondioksid og vann til karbohydrater og oksygen, grunnlaget for alt liv på jorden.

Om doktoranden
Ann Kristin Bue er 32 år og kommer fra Sola. Hun har en bachelor i biologi fra Universitetet i Agder og en master i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger.

Bue forsvarte sin avhandling i disputas ved UiS den 25. august 2015. Avhandlingens tittel er «Characterization of the Lil3 protein during deetiolation».

 

Ann Kristin Bue

Ann Kristin Bue