MENY

Hva vil det si å være et «normalt barn» i barnehagen?

Liv Mette Strømme disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 28. juni 2019. Hun har undersøkt hvordan normalitet forstås i barnehagen og hvilke muligheter det er for barn i alderen tre til fem år til å være seg selv i lys av forventninger om normalitet.

I arbeidet med doktorgraden har Strømme gjort videoobservasjoner i barnehagen av samspill mellom voksne og barn og barn i mellom.

Hun har også intervjuet ansatte.

Strømme oppdaget at forventninger knyttes til verdier og normer for hvordan barn bør være, individuelt og i fellesskapet.  

Rasjonelt og fornuftig

Hovedresultatet er at «det normale barnet» i barnehagen framstår som et rasjonelt barn som tenker fornuftig, og som kontrollerer sine følelser og sin kropp.

I doktorgradsavhandlingen, som har tittelen «Normalitet i barnehagen. Ansatte og barns forventninger til det å ‘være normal’», diskuterer Strømme dilemma knyttet til forventninger om normalitet for barn, men også for ansatte.

Et rasjonelt barn har ikke like mye rom for det spontane, for impulsivitet og for ulike følelser.

Vil bevisstgjøre

Målet er at resultatene kan bevisstgjøre barnehageansatte om hva det innebærer å ta for gitt en oppfatning av hva som er normalt, og hvilke barn barnehager skaper muligheter og begrensninger for. 

Strømme mener det er nødvendig å diskutere grunnleggende begreper som normalitet kontinuerlig i et samfunn som skal ivareta et mangfold av barn, og skape rom og respekt for ulikheter.

Liv Mette Strømme er fra Haugesund. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialist i klinisk pedagogikk og arbeider som avdelingsleder for barnehage og psykisk helse ved Karmøy Pedagogisk, psykologisk tjeneste.

Tekst: Elin Nyberg

Liv Mette Strømme

Liv Mette Strømme disputerer 28. juni 2019.