MENY

Hvem må være redd for Stavangernatta?

Med utgangspunkt i voldtektsbølgen i Stavanger i vår inviterer Feministisk forskningskafé til paneldebatt tirsdag 9. september. Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning byr på et bredt og høyaktuelt program i høst.

Temaet for paneldebatten er "Hvem må være redd for Stavangernatta?" tirsdag 9. september kl. 20.00. Feministisk forskningskafé er fra i høst lagt til Sting Nere.

Debatten tar utgangspunkt i voldtektsbølgen i Stavanger i vår, og vil ta opp spørsmål om hvordan det lages skillelinjer mellom ulike typer vold, da særlig på grunnlag av kjønn.

- Vi ønsker å få i gang en diskusjon om ulike problemstillinger som gjelder vold og makt, sier Ingvil Hellstrand ved Nettverket for feministisk teori og kjønnsforskning ved UiS.

Forsker Anette Bringedal Houge vil innklede rundt temaet motivasjoner for seksualisert vold. Hun har forsket på overgriperrollen hos soldater i krigstid, og vil bruke sine funn til å trekke mulige paralleller mellom legitimering av seksuelle overgrep i krig og i fred.

Bringedal Houge deltar deretter i panelet sammen med Bjørg Tysdal Moe (Krf), Rune Tvedt (SV), sjefredaktør Bjørn Sæbø (RA), stasjonssjef Henry Ove Berg fra politiet og advokat Verna Nilssen. Paneldeltakerne vil få mulighet til å kommentere innledningen, før vi åpner for spørsmål fra salen.

Bredt og variert
Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning byr i høst på et fullspekket program, både i Feministisk forskningskafé og gjennom nettverkets seminarprogram.

- Nettverkets forskere og ansatte bidrar sterkt i høstens brede og varierte program, forteller førsteamanuensis Wencke Mühleisen, som er nettverkets faglige leder.

Av forelesere fra andre institusjoner trekker hun spesielt fram Dr. Åse Røhting fra forskningsprosjektet CULCOM (Kulturell kompelsivitet i den nye Norge) ved UiO, som vil fortelle om sitt prosjekt om seksualundervisning i skolen . Foredraget finner sted 18. september og har tittelen "Gode intensjoner, problematiske konsekvenser. Undervisning om homoseksualitet i skolen".

Mühleisen nevner også dr. Jørgen Lorenzten ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, som er innleder 21. oktober på nettverkets seminar om farskapets historie. Han tar her utgangspunkt i sitt forskningsprosjekt om lovtekster rundt temaet farskap.

Nettverket er også representert under Forskningsdagene. Onsdag 24. september deltar Wencke Mühleisen på forsker-stand-up på Sting Nere under tittelen "Tabloid Sex".

27. og 28. november arrangeres den nordisk konferansen STING 2008, der kjønn og estetikk er hovedtema.

Klikk her for å se en oversikt over hva som foregår i nettverket i høst