MENY

Hvilke undervisningsmetoder fremmer kritisk tekstforståelse?

Sammen med Jærskulen har UiS fått innvilget støtte fra EU-kommisjonen til et 3-årig europeisk skoleutviklingsprosjekt, der målet er å finne svar på hvilke undervisningsmetoder som best kan fremme kritisk refleksjon og tekstforståelse i skolen.

Bildet viser en lærer sammen med sine to elever. Det finnes lite forskning på hvordan skolen arbeider med kritisk refleksjon og tekstforståelse.

Universitetet i Stavanger (UiS), Jærskulen og Dunkerque kommune i Frankrike har gått i gang med det 3-årige prosjektet «Critical Literacy and Awareness in Education». Prosjektet er et Erasmus+ strategisk partnerskap, som skal gjennomføres i perioden 2016-2019.

Hvordan foregår undervisningen?

UiS har et strategisk samarbeid gående med Jærskulen, der målet er å utvikle ulike forskningsprosjekter. Det var også Jærskulen som tok kontakt med UiS for å se på muligheten for å samarbeide om et nytt utviklingsprosjekt, denne gangen innenfor temaet kritisk tekstforståelse, eller «Critical Literacy». 

– Målet med prosjektet er å undersøke hvordan det jobbes med kritisk refleksjon og tekstforståelse i de ulike skolene. Vi ønsker å se nærmere på om den ulike undervisningen og utdanningen som gis i de to landene, vil kunne ha noe å si for hvordan temaet angripes, forteller prosjektleder Alexandre Dessingué ved UiS.

Samarbeidspartnerne i prosjektet består av UiS, Frøyland skule i Time kommune, Orre skule i Klepp kommune, Varhaug skule i Hå kommune og Solås skule i Gjesdal kommune.

Lite forsket på

Dessingué forteller at det finnes lite forskning på hvordan lærerne arbeider med utviklingen av kritisk refleksjon og tekstforståelse hos elevene, eller hvordan dette kartlegges.

– Det kan være problematisk med tanke på at kritisk tekstforståelse og bevissthet hos elevene er viktig både for å lykkes i skolefag, men ikke minst for at elever skal kunne være aktive samfunnsborgere, sier han.

Samtidig har både forskere og skoleeiere foreløpig begrenset kunnskap om hvilke undervisningsmetoder og opplegg som kan gi et godt resultat når målet er å fremme kritisk refleksjon og tekstforståelse. 

Blir kjent med utdanningssystemet

Fokusområdet for dette prosjektet er undervisning om tekst på 6.-7. trinn i fagene morsmålsundervisning (norsk, fransk), Samfunnsfag og KRLE.

Det er Alexandre Dessingué som leder forskergruppen som skal kartlegge lærernes bruk av tekst hovedsakelig gjennom lærerobservasjon, lærerintervjuer og logg fra lærerne. Forskergruppen skal i tillegg presentere nye metodiske innspill for bruk i undervisning av tekst for skolene. 

Et av prosjektets delmål er at lærerne, skolelederne og skolene i Jærskulen blir kjent med fransk kultur, utdanningssystem og får utvekslet erfaringer med sine franske kolleger i Dunkerque kommune. Det er også lagt opp til at skolene skal få mulighet til å besøke hverandre og observere undervisningen som foregår ved de ulike skolene og lære av dette.


Tekst: Maria Gilje Torheim