MENY

Hvilket av disse tre blir AM`s nybygg?

"Rosetta", "Strata" og "Stratigrafi" er av juryen plukket ut til å være med videre i forhandlinger med Statsbygg. Endelige avgjørelse om hvilket som skal bli fullført ventes på sensommeren..

Juryen har avgitt en innstilling i arkitektkonkurransen med tre prosjekt som går videre og det er nå kjent hvilket firma og firmagruppe som har levert inn konkurranseforslagene.

De tre firmagruppene som er prioritert skal forhandle med Statsbygg i begynnelsen av August før den endelige vinneren blir kåret, trolig i slutten av august.

De tre prosjektforslagene som går videre er:

Stratigrafi av Various Architects AS m/ rådgivergruppe

Rosetta av Schmidt Hammer Lassen / Lund & Slaato m/ rådgivergruppe

Strata av Tupelo Arkitektur AS / Narud Stokke Wiig AS m/ rådgivergruppe

Les mer om prosessen i konkurransen her.

 I 2015 vil Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger ha et nytt formidlingsbygg til rådighet, noe som vil åpne opp for en langt større aktivitet både når det gjelder utstillinger og formidlingsaktivitet, men også for byens befolkning.

- Med et større bygg har vi mulighet til å spille på enda flere av våre kompetanseområder,  sier direktør Arne Johan Nærøy som selv har vært en del av juryen.

Vålands nye storstue
Maksimalt kan bygget  bli 5 000 kvm, - med omlag 850 kvm per etasje. Nettoarealet blir rundt 3 100 kvm, og det nye formidlingsarealet vil bli ca. 1 500 kvm. I tillegg til nye utstillinger skal nybygget også inneholde nytt magasin, mottaksavdeling og flere kurs- og konferanserom.

Det nye tilbygget skal i tillegg til å formidle Rogalands forhistorie, nye utstillinger og aktiviteter, være universitetets vindu mot byen. En storstue for byens næringsliv i form av seminarer og foredrag samt en arkitektonisk attraksjon i bydelen Våland.

De seks utvalgte forslagene ble nylig offentliggjort og i løpet av sommeren vil det bli klart hvilke av forslagene som går videre til en anbudsrunde.

Vi benytter anledningen til å stille ut de flotte forslagene i museets foajè og markere den spennende prosessen med en presentasjon av prosjektet.

 

 

    Stratigrafi

   Rosetta

 

  Strata