MENY

Hvor går grensen mellom mellom medisin og veterinærmedisin?

Vitenskapsakademiet i Stavanger, Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og Tekna inviterer til åpent møte om det biomedisinske forskningssenteret SEARCH på Høyland i Sandnes.

Førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) presenterer bakgrunnen for og organiseringen av prosjektet SEARCH, samt status på byggeprosjektet. Videre vil foredragsholderen komme inn på bruken av dyrearten gris i biomedisinsk forskning.
 
Overlege Knut Harboe, Stavanger universitetssjukehus, drøfter grensesnittet mellom medisin og veterinærmedisin. På Høyland har man i samarbeid med NMBU gjennomført flere dyreforsøk i forskning på og utvikling av nye implantater og produkter for human medisin. Harboe vil gå gjennom eksempler fra dette og hvilke resultater det har produsert.
 
Les mer om SEARCH.
 
Møtet finner sted onsdag 5. oktober  kl 19.00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.