MENY

Hvor robust er Norge?

Det robuste Norge er tema for den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen, som går av stabelen ved UiS torsdag 10. januar 2013. På konferansen deltar blant annet justis- og beredskapsminister Grete Faremo, leder for PRIO, Kristian Berg Harpviken og medlem av 22. juli-kommisjonen, forsker og direktør for Holocaustsenteret, Guri Hjeltnes.

Etter hendelsene 22. juli 2011 har det vært reist flere kritiske spørsmål til om beredskaps- og samfunnssikkerhets-arbeidet i Norge er godt nok. To store utredninger om beredskap er lagt fram; Stortingsmelding 29 ”Samfunnssikkerhet” og 22. juli-kommisjonens rapport. Begge tar for seg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge, både på sentralt, regionalt og lokalt plan.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013 vil ta utgangspunkt i den debatten som nå pågår. Aktuelle spørsmål vil være: Er Norge robust nok? Har vi et realistisk risikobilde å planlegge ut fra? Har vi nok kunnskap? Er vi mer opptatt av å finne syndebukker enn å fremme læring? 

Til konferansen kommer blant annet justis- og beredskapsminister Grete Faremo, leder for PRIO, Kristian Berg Harpviken og medlem av 22. juli-kommisjonen, forsker og direktør for Holocaustsenteret, Guri Hjeltnes.

I tillegg vil UiS-professor Terje Aven og andre sentrale forskere og aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap delta for å belyse disse spørsmålene.

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres nå for 10. gang av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Universitetet i Stavanger.

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen 2012