MENY

Hvor sårbare er vi – egentlig?

Gjør forestillingen om kontroll oss sårbare? Det er tema for Samfunnssikkerhetskonferansen ved UiS onsdag 7. januar. Konferansen arrangeres nå for 12. gang.

Soldater i Afghanistan Internasjonal kriseledelse er et av temaene under Samfunnssikkerhetskonferansen 2015. Bildet viser soldater på jobb i Afghanistan. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter)

Følg NRKs direktesending fra konferansen

På konferansen skal temaer knyttet til organisering, ledelse og risikovurderinger diskuteres. Tre hovedområder løftes fram; risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseledelse og forsyningssikkerhet og logistikk.

Til Samfunnsikkerhetskonferansen kommer flere av landets fremste sikkerhetseksperter for å holde innlegg.

Fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer statssekretær Hans J. Røsjorde for å holde innlegg. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsens innlegg utgår fra programmet.

Rektor Marit Boyesen ved UiS åpner konferansen. Deretter vil professor Geir Sverre Braut ved Stavanger universitetssjukehus og Høgskolen Stord/Haugesund ta for seg samfunnssikkerhet i vitenskap og praksis. Han stiller spørsmålet: Hva er potensialet i Stavanger-området?

Sorte svaner og beredskap
Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger. UiS-professor Terje Aven ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) skal snakke om sorte svaner i sikkerhetsarbeidet; hvordan planlegge for hendelser man har lite kunnskap om, men som har store konsekvenser hvis de inntreffer.

Kommunal beredskap legges under lupen når utredningsleder Erik Furevik i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap holder innlegg. Det blir også presentasjoner fra ordførerne i Hå og Suldal kommune om flommen på Vigrestad på Jæren og rasene i Suldal. 

Professor Ove Njå ved UiS og SEROS diskuterer ROS-analyser og hvorvidt de kan være en trussel mot samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kriseledelse og tilsyn
Internasjonal kriseledelse skal også drøftes. Major General Reinhard Wolski fra JWC Nato kommer. Det gjør også UiS-forsker Lillian Stene som har studert den NATO-leidde ISAF-koalisjonen i Afghanistan.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn vil dele erfaringer med tilsyn med beredskap i offentlig forvaltning og operative enheter.

Matforsyning og ebola
På konferansen skal også matsikkerhet og trusler mot norsk vareforsyning drøftes. Forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk, seniorforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets Forskningsinstitutt og administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp holder innlegg.

Daglig leder Preven Aavitsland i Epidemi AS skal dessuten holde et innlegg om ebola, epidemier og risiko før fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa runder det hele av. 

Samfunnsikkerhetskonferansen 2015 er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Joint Warfare Centre Nato, Rogaland politidistrikt og Stavanger universitetssjukehus.

Konferansen er en møteplass for forskere, studenter og for ansatte i forskjellige etater med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 

Se hele programmet (2 MB pdf)

Les også: Gode råd mot det utenkelege