MENY

– Hvordan bruke animasjon i barnehagen?

Barn kan bli inspirert til lek og kreativ utfoldelse gjennom fortellinger og eventyr. De siste ukene har studenter ved barnehagelærerutdanningen ved UiS lært å bruke en ny form for fortelling i arbeidet med barn - nemlig animasjon.

Rammeplanen for barnehager sier at barnehagelærere i større grad skal bruke digitale verktøy sammen med barna. En av disse arbeidsmetodene som barnehagebarn kan møte gjennom det økte fokuset på den digitale kompetansen i barnehagen, er nettopp animasjon. De siste ukene har førsteårsstudentene ved barnehagelærerutdanningen ved UiS derfor fått utforske og erfare hvordan man kan bruke animasjon i arbeid med barna gjennom ei prosjektuke der fokuset helt og holdent lå på lek og animasjon.

Lek og læring
Fredag 16. januar var det duket for filmpremiere, der de om lag hundre førsteårsstudentene fikk se sine egne selvproduserte animasjonfilmer på storskjerm. Prosjektet inngår som en del av studieemnet «Barns utvikling, lek og læring» (BULL), som blant annet skal gjøre studentene bevisst på hvilken betydning pedagogiske og digitale verktøy kan ha for å fremme barns lek og læring.

En hel uke var satt av til å jobbe med prosjektet, som er en praktisk forlenging av temaet lek, utvikling og læring i barnehagen. Assisterende styrer i Klepp friluftsliv- og familiebarnehage og forfatter av boken «Det gleder! – Digital kompetanse i barnehagen», Marianne Undheim, var innleid som gjesteforeleser og studentene fikk lære om videoopptak, animasjon og redigering av filmene. Studentene stod fritt til å velge om de ville lage 3-dimensjonal animasjon med plastelinafigurer, lego/duplo, playmo, plastdyr og lignende, eller 2-dimensjonal animasjon med papirfigurer eller tegning. De ble delt opp i grupper på 3-5 studenter i hver gruppe, der de jobbet med tema, redigering og lyd helt frem til filmpremieren i slutten av uka. 

Glede og mestringsfølelse
– Noen grupper brukte nettbrett, andre datamaskin og de brukte ulike redigeringsverktøy og former for animasjon, forteller førsteamanuensis og enmeansvarlig for BULL100, Margrethe Jernes, som gledet seg over å se studentenes lekenhet, glede og mestringsfølelse i arbeidet med animasjonsfilmene.

Bruk av animasjon går igjen i flere fagområder i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2011, deriblant fokuset på barns lekenhet mellom fantasi og virkelighet, barns kreativitet og læring gjennom digitale verktøy og å gjenskape og videreutvikle for å skape nye erfaringer.

Jernes sier at det er viktig at barnehagelærere bruker av sin egen lekenhet, byr på seg selv og har det gøy sammen med barna.

Lett å engasjere barn
– Digitale verktøy kan være morsomt og spennende for små og store, og det er lett å engasjere og involvere barn i arbeid med animasjonsfilmer. Jeg tror det er viktig at studentene lærer hvordan de bruker digitale verktøy i barnehagen tidlig, og at de tar med seg dette ut i praksis når de er ferdigutdannet hos oss, sier hun.

Jernes forteller at studentene hadde det veldig artig i arbeidet med animasjonsfilmene, og de gav tilbakemeldinger på at de har lært mye om teknologi og hvordan IKT kan brukes i barnehagen.

– Med dette prosjektet fikk studentene økt sin digitale kompetanse og de fikk i tillegg erfare at det ikke trenger å være så vanskelig å lage animasjonsfilmer sammen med barn. De fleste av studentene var veldig interessert  i å bruke dette i barnehagen når de kommer ut i arbeidslivet, sier hun.

Førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning.