MENY

Hvordan kan nettbrett stimulere språket til barnehagebarn?

Barn skal i dag bruke nettbrett eller andre digitale verktøy i barnehagen. Men hvor bra er apper når det kommer til å stimulere barnas språk? Det ønsker forskerne å finne ut.

Barnehagegruppe med nettbrett. Både barnehagelærere og foreldre har behov for mer kunnskap om e-bøker i leseaktivitetene i barnehagen.

– Barnehagene oppfordres i dag gjennom rammeplanen til å ta i bruk digitale hjelpemidler. Det finnes imidlertid lite forskning på hvordan nettbrettet er med på å stimulere språket hos barnehagebarn. Det er behov for mer kunnskap om hvordan barnehagene kan i bruk nettbrett som verktøy i barnehagens pedagogiske arbeid med språkstimulering, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

I 2015 ferdigstilte Hoel, sammen med kollega Anne Mangen, forprosjektet ”
Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: Utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling”. Dette er forprosjektet til studien VEBB, som studerer hvordan e-bøker kan fungere i samtalebasert lesing i barnehagen.

Den viktige voksne

Fra august 2014 til våren 2015 fulgte Hoel og Mangen fulgt fire 3- til 6-årsavdelinger ved to Stavangerbarnehager. Barnehagene fikk utdelt nettbrett og fire utvalgte apper som var basert på norske barnebøker. Forskerne ville se på hvordan barn og voksne brukte appene, sammenlignet med bruk av bøker.

– At leseaktiviteter er viktig for språkutviklingen er velkjent, og viktigere enn selve lesingen er dialogen som oppstår mellom voksne og barn i lesesituasjonen. Barn utvikler språket sitt når de møter på nye ord og begreper, og når de får delta i større samtaler om fortellingene, sier Hoel.

Hoel er interessert i å se på hva som skjer med språkstimuleringen dersom barnehagepersonale eller foreldre overlater høytlesingen til en fortellerstemme i en app. De ansatte i barnehagene har merket seg at barna fortsatt ønsket å ha en voksen hos seg når de holdt på med bok-appene.

– Vi spør oss hvor mye leseropplevelsen blir styrt av appen. For eksempel blir det rapportert at det i noen bøker ikke er naturlig å stoppe opp og reflektere under lesingen, fordi det ligger musikk under historien som gjør det naturlig å fortsette å bla. Andre forteller at barna forventer at noe skal skje hvis de trykker på nettbrettet, og derfor har et annet fokus enn når de leser en vanlig bok. I noen tilfeller er barna like engasjerte som under en tradisjonell lesestund, mens andre forteller at barna er oppslukte av fortellingen, men ikke snakker selv mens de hører på, forteller Hoel.

Barnehagene gir også tilbakemeldinger om at foreldrene er skeptiske til bruk av nettbrett i barnehagen.

Større prosjekt

Forprosjektet var støttet av FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren). Nå skal prosjektet VEBB videreføre forskningen på e-bøker i barnehagen.

– Målet er å utvikle en app for vurderinger av ulike e-bøker til bruk i språkstimulerende aktiviteter. Vi ønsker å involvere flere barnehager når vi nå skal se nærmere på dette, sier Hoel.

 

Trude Hoel

Førsteamanuensis Trude Hoel