MENY

Hvordan kan UiS sikre bærekraftig campusutvikling?

Statsbygg og Universitetet i Stavanger inviterer til miniseminar om hvordan man best kan utvikle et bærekraftig campusområde. Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Illustrasjon av framtidig campus. Et masterkurs i byplanlegging våren 2017 handlet om bærekraftig campus. Studentenes bidrag viste en energieffektiv campus gjennom bruk av sol, vind og varmepumper i kombinasjon for å dekke energibehovet. Tegning er basert på underlag av arkitektene Cobe/JAJA.

Onsdag 8. november kl. 10 til 12 i Auditoriumet i Måltidets hus arrangerer UiS sammen med Statsbygg et miniseminar om hvordan man best kan utvikle et bærekraftig campusområde.

Bakgrunnen for møtet er at Statsbygg skal utarbeide en langsiktig strategi for bruk av Kjølv Egelands hus og resten av campusområdet.

Fokuset på møtet blir å tenke bærekraftig i større perspektiv. Hva kan vi gjøre med fornybar energi og energieffektivisering? Kan vi dyrke vår egen kortreiste mat, og tilby mer bærekraftig mat i kantinen? Og hva vil digitaliseringen vi står midt oppe i, ha å si for dette?

Det blir korte foredrag etterfulgt av diskusjon og muligheter for å stille spørsmål. Møtet er åpent for alle.

Les mer om programmet

Bærekraft i større perspektiv

– Jeg tror møtet vil være interessant for ansatte og studenter på universitetet. Det er også spennende for aktører i næringslivet og kommunen, som er interessert i utviklingen av universitetet vårt, sier Siri M. Kalvig, som leder Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS – og som er én av initiativtakerne til møtet.

– UiS skal være et kraftsentrum for en kunnskapsbasert omstilling av energisektoren, og egne campus-aktiviteter er et viktig skritt på veien, påpeker Kalvig.  

Hun skal på møtet snakke om overgangen fra oljehovedstad og energihovedstad, og hvordan dette vil få ringvirkninger for campusområdet. Selv har hun en doktorgrad innenfor offshore-vind og i flere år holdt foredrag og skrevet kronikker om klimaendringene og miljøvennlig energi.

– Jeg tror det er viktig å se på hvordan vi kan bruke campusområdet til forskningsprosjekter og som læringsmiljø for studenter. Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og det er derfor viktig å se på lokalproduksjon av fornybar energi og energieffektivisering, sier Kalvig.

Mennesket i sentrum

Hele seminaret innledes med Finn Arne Jørgensen og Dolly Jørgensen og foredraget: «En menneske-sentrert bærekraftig campusutvikling i Stavanger».

De er begge professorer i miljøhistorie på UiS, og har nylig startet initiativet «The greenhouse». 

Begge er internasjonalt anerkjente forskere på sitt fagområde, og har publisert en rekke bøker og artikler.

Selvforsynt med energi

Studentene i et masterkurs i byplanlegging har i vår sett på hvordan man kan utvikle en campus som er selvforsynt med energi.

– Våre studenter fikk i oppgave å utvikle et campusområde med universitetet, forskningsparken og universitetssykehuset samt at all energi skulle hentes fra nye fornybare energikilder. Dette lyktes studentene med å få til takket være samspillet mellom mange forskjellige energikilder, og i bunn lå en betydelig energiøkonomisering, forteller professor ved byplanlegging Harald N. Røstvik.

Han skal holde et innlegg om hva fagmiljøet hans holder fram som viktig og om hva masterstudentene har kommet fram til.

Røstvik er selv en pioner innen bærekraft og har jobbet med solenergi siden 70-tallet. Han tegnet et av Europas første nullenergibygg i 1988, og importerte samme året den første elbilen til Norge. Sammen med en liten gruppe bestående av Morten Harket, Magne Furuholmen og Frederic Hauge fikk han  gjennom de elbilfordelene vi har i dag.

Røstvik har skrevet åtte bøker og en rekke artikler om bærekraft, samt ledet flere internasjonale prosjekter.

Et campus for innovasjon

Magnus Meisal kommer også. Han er en av de som har førstehåndserfaring med bærekraftig campusutvikling. Når han og medstudenten Kristoffer Sørstrønen utførte bacheloroppgaven sin i 2013 bygde de opp Mybox-huset, som på mange måter var et revolusjonerende bygg på campus.

– Mybox-huset er satt sammen av seks vacuumisolerte shippingcontainere, og med systemer for varmegjenvinning fra gråvann og ventilasjonssystem. Vi så også på muligheten for å i større grad bruke campusområdet til forskning og innovasjon, sier Meisal som er en av grunnleggerne av Innovation Dock og daglig leder i selskapet Mybox.

På møtet vil det også komme et innlegg fra Statsbygg, som skal fortelle om sine miljømål og prosjekter. Studentene skal også fortelle om sine ønsker for campus.

Tekst: Helleik L. Syse, prosjektleder i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi