MENY

Hvordan kan Vitenfabrikken gi bedre rekruttering til realfag?

Det er tema når Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til møte i Sandnes, torsdag 31. januar kl 19.00. Gro Persson, sivilarkitekt og avdelingsleder for Vitenfabrikken, holder foredrag.

Vitenfabrikken er et nytt regionalt vitensenter og museum under oppbygging, som skal stå ferdig i 2008. Senteret er organisert som en egen avdeling av Jærmuseet og skal utvikles til et vitensenter med vekt på teknologi og industri, et regionalt industrimuseum (Jærmuseets planlagte 3. byggetrinn) og skal i tillegg være et bymuseum for Sandnes.

Vitensentra (science centre) er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unge sin interesse for teknologi og naturvitenskap, og formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter.

Manglende realfagsinteresse blant barn og unge gjør at regjeringen vil satse på regionale vitensentra som et virkemiddel for å snu utviklingen i riktig retning.

Sted: Vitenfabrikken i Sandnes, Abelloftet, inngang i krysset Oalsgt - Eidsvollsgt