MENY

Hvordan ser en tidlig moderne engelsk håndskrift ut?

Har du lurt på hvordan en tidlig moderne engelsk håndskrift ser ut? UiS er med i et prosjekt som jobber med å gjøre vitenskapelige tekster inkludert håndskrifter og tidlig trykte bøker tilgjengelige i en elektronisk utgave.

Dette er en side fra Glasgow University Library, manuscripts Hunter 64, som daterer seg fra mellom 1600 og 1700. Dette er en side fra Glasgow University Library, manuscripts Hunter 64, som daterer seg fra mellom 1600 og 1700.

UiS er tilknyttet et spansk prosjekt «An Electronic Corpus of Scientific English Manuscripts: The Early Modern Period (1500-1700)» i tidsperioden 2015-2017. Det er dr. Javier Calle Martín fra Universitetet i Málaga som er hovedansvarlig for prosjektet som nylig ble støttet med om lag en halv million norske kroner fra det spanske Ministry of Economy and Competitiveness. 

Felles Ph.d.-prosjekter
12 personer er inkludert i prosjektet, i hovedsak dreier dette seg om delegater fra Malaga og Murcia, men prosjektet inkluderer også internasjonal deltakelse med Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan ved dr. hab Hanna Rutkowska og førsteamanuensis 
Jacob Thaisen ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS. Transskripsjoner vil bli publisert på denne nettsiden, som et supplement til 'The Malaga Corpus of Late Middle English Scientific Prose'.

UiS er Erasmus-forbundet med relevante fagmiljøer i historisk engelsk ved alle tre partneruniversiteter, og prosjektet er en direkte utløper av dr. Esteban-Segura sitt Yggdrasil-opphold ved UiS i 2014, hvor hun undersøkte orddannelse i historisk engelsk baseret på det UiS/NFR-finansierte Middle English Scribal Texts-programs sine materialer. Felles Ph.d.-projekter og lignende er en del av visjonen, men disse ideene vil blir fulgt opp ved søknader til andre finansieringskilder. Det har også kommet på plass avtaler om studentutveksling som følge av prosjektet. Snart reiser den første studenten fra IKS til Malaga for å studere. 

Tilgjengelige i elektronisk form
Prosjektet bygger videre på et tidligere prosjekt, «The Malaga Corpus of Late Middle English Scientific Prose», som startet i 2007 og er et samarbeid mellem Malaga, Murcia og Glasgow med mer sporadisk deltagelse fra andre spanske universiteter. Ideen med prosjektet er å supplere det eksisterende korpus med tekster fra en nyere periode i det engelske språks historie samt utvide den internasjonale dimensjonen i prosjektet ved å invitere UiS og Poznan. Korpus er en stor mengde tekster innsamlet etter klare og definerende kriterier og som er tilgengelige i elektronisk form.

– UiS er Erasmus-forbundet med alle universitetene i denne gruppen med unntak av Glasgow. Alle deltagerne er sterke i historisk engelsk, og vi har samarbeidet med hverandre tidligere. Javier Calle Martín har blant annet vært sensor på master i Literacy studier og Laura Esteban-Segura tilbragte tre måneder ved UiS, Graham Caie har vært opponent ved to PhD-disputatser ved UiS, og Hanna Rutkowska underviste et PhD-kurs ved UiS, forteller Thaisen.

I prosjektet skal forskjellige vitenskapelige tekster fra Hunter og Wellcome-samlingene, som omfatter både håndskrifter og tidlig trykte bøker bli publisert i en elektronisk utgave. Store deler av arbeidet vil gå ut på å transkribere tekster og bruke ulike verktøy for å tagge ulike søkeord.

 

 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Privat

 

 

 

Førsteamanuensis Jacob Thaisen ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap.

Førsteamanuensis Jacob Thaisen ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap.