MENY

Hvordan skape velstand gjennom innovasjon og entreprenørskap?

Senter for Innovasjonsforskning ved UiS inviterer til seminaret ”People, Planet, Profit” mandag 7. juni. Temaet er hvordan man kan drive god innovativ forretning og samtidig bidra til å løse sosiale utfordringer. For information in english, please see at the bottom of the page.

I dag skal næringslivet gjøre mer enn å oppnå vekst, lønnsomhet og tilfredsstille investors krav. Næringslivet skal også være bærekraftig og ta et sosialt ansvar. Seminaret fokuserer på innovasjon og sosialt entreprenørskap som innen bærekraftig utvikling, og hvordan organisasjoner kan ha to tanker i hodet samtidig: drive sin forretning på en fornuftig måte og samtidig være en ansvarlig samfunnsborger.

Internasjonalt panel
- Vi er glade for kunne presentere et spennende panel, bestående av foredragsholdere fra Asia, USA og Europa. Vi skal høre om hvordan thailandske organisasjoner bekjemper fattigdom ved hjelp av markedsmekanismer, om viktigheten av innovasjon for sosiale entreprenører i USA, om bærekreftig entreprenørskap i Franskrike og om nye funn fra europeisk undersøkelse om sosiale entreprenører, opplyser dr. Tatiana A. Iakovleva ved Institutt for økonomi og ledelse, som er medarrangør for seminaret.

Videre vil Telenor Asia fortelle om hvordan utbyggingen av infrastruktur for telekommunikasjon i Asia er med på å legge grunnlag for en bedre økonomisk utvikling. Seminaret avsluttes med å se på koblingen mellom bærekraftig utvikling og organisasjoners suksess.

- Vi håper at seminaret vil være et bindeledd mellom akademisk forskning og generell virksomhet. Det er et mål å understreke hvilken rolle innovasjon og entreprenørskap har i å fremme bærekraftig næringsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier dr. Iakovleva.

Praktisk info:

Seminaret avholdes mandag 7. juni kl. 0900-1530 på Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, auditorium Ø-110 (første etasje). Se kart over området

Foreløpig program og mer informasjon finner du her

Seminar avholdes på engelsk.

Det er gratis å delta.

Påmelding til tatiana.a.iakovleva@uis.no innen 31. mai. Vennligst oppgi navn, stilling og organisasjon. Antall plasser er begrenset til 70 deltakere.

____________________________
Click here for information in English
____________________________