MENY

Ib Omland gjenvalgt leder i Stavanger arkitektforening

Førsteamanuensis Ib Omland, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, er gjenvalgt som leder i Stavanger arkitektforening (SAF).

- Lokalforeningen med sine 250 medlemmer (sivilarkitekter) er tilsluttet Norske arkitekters Landsforbund (NAL) som har rundt 3000 medlemmer, sier Ib Omland.

- Oppgaven er tosidig for lokalforeningen: Bidra til å ivareta standens interesser i en faglig sammenheng - og fremme god arkitektur. NAL er mest synlig i forbindelse med arkitektkonkurranser. NAL var eksempelvis med på arkitektkonkurransene for det nye Torget og Konserthuset i Stavanger. Lokalforeningen er også aktivt med i lokalpolitikken i spørsmål om byutvikling og arkitektur. Foreningen skal ha aktiviteter som virker stimulerende og gir inspirasjon for medlemmene, sier Omland.

I følge Omland vil lokalforeningen bidra til Stavanger2008 med utstillinger som skal demonstrere arkitekturens betydning for bykulturen i vid forstand og er også med på den store konferansen OPUS 2008.