MENY

Ida Buch-Iversen disputerer om leseforståelse

Ida Buch-Iversen disputerer ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger fredag 9. april. Tittelen på avhandlingen er ”Betydningen av inferens for leseforståelse. Effekter av inferenstrening”.

All informasjon er ikke direkte uttrykt i en tekst. For å få en sammenhengende forståelse av teksten, må leseren trekke slutninger, og fylle ”meningshull” med sine egne erfaringer. Dette kalles inferenser, og er tema for Ida Buch-Iversen sin doktoravhandling.

Buch-Iversen har tatt utgangspunkt i ti tidligere studier av inferens. Disse inkluderte til sammen 18 varianter av undervisning i å gjøre inferenser, som alle var gjennomført blant engelskspråklige barn. En analyse av disse studiene viste sterke effekter av undervisningen både på inferens og leseforståelse.

I et eget forsøk gjennomført blant norske elever på 6. trinn undersøkte Buch-Iversen effekter av undervisning i inferenser. Det ble brukt tekster og spørsmål som krevde at elevene gjorde inferenser, og grafiske modeller som hadde til hensikt å illustrere sammenhengen mellom opplysninger i teksten. Forsøksundervisningen ble administrert av elevenes lærere.

Bedre forståelse
Etter å ha mottatt undervisning i inferenser, gjorde elevene flere inferenser under lesing, sammenlignet med elever som ikke hadde mottatt tilsvarende undervisning. Undervisningen i inferenser førte også til en forbedring av elevenes leseforståelse.

Teoretisk viste både analysen av tidligere studier og effektstudien at undervisning i inferens førte til framgang i leseforståelse, noe som bekrefter at inferenser bidrar til leseforståelse. Pedagogisk viste effektstudien at inferenser kan fremmes gjennom undervisning via grafiske modeller. Særlig verdifullt var det at undervisningen hadde overføringseffekt på leseforståelse.

Disputasen finner sted i Kjell Arholms hus, auditorium 3, fredag 9. april kl 12.00.

Prøveforelesningen skjer kl.10.00 på samme sted.