MENY

Ikke mer forskningsmidler til UiS

Regjeringen fastholder sitt forslag til bevilgninger til Universitetet i Stavanger i statsbudsjettet for 2007.

Stortinget behandlet 11. desember budsjettinnstilling nr. 12 fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007.

Det ble ingen endringer i regjeringens forslag til budsjett for høyere utdanning og forskning.
 
Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre gikk i sine alternative budsjetter inn for å bevilge 20 millioner kroner mer til UiS.  
 

I komitéinnstillingen påpekte en samlet opposisjon, som utgjør mindretallet i komiteen (
Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre), at UiS er den første høyere utdannings- og forskningsinstitusjonen i Norge som har endret status fra statlig høgskole til universitet etter ny akkrediteringsordning.

Som statlig høgskole har UiS hatt andre rammevilkår og utgangspunkt enn de etablerte universitetene og vitenskapelige høgskolene med hensyn til forskningsfinansiering.  Det er urimelig å ha et system som innebærer stor grad av lokal finansiering av ordinær forskningsvirksomhet ved et etablert universitet, slik dagens systemskjevhet langt på vei innebærer.

Opposisjonen har vist til at skjevheten forsterkes årlig med dagens resultatbaserte finansieringsmodell. Opposisjonen forutsetter
derfor at Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan man kan rette opp denne skjevheten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.