MENY

Ikke tvangssammenslåinger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil ikke presse høgskoler og universiteter til å samarbeide.

I Stjernø-utvalgets innstilling som ble lagt fram i januar i år, hadde sammenslåinger av institusjoner en sentral rolle, og det ble foreslått flere modeller for gjennomføring av dette. Et forslag gikk ut på å samle all statlig høyere utdanning i Norge i 8-10 flercampusuniversiteter med tyngdepunkt i ulike deler av landet. Dette ville ført til en sammenslåing mellom Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Et annet alternativet gikk ut på at institusjonene selv skulle få velge hvem de ville slås sammen med.

Aasland har nå vurdert Stjenø-utvalgets innstilling. Hun ønsker ingen stor reform i universitets- og høgskolesektoren, og hun vil ikke foreslå tvangssammenslåinger for Regjeringen.

Mangfold viktig
- For det første er det en viktig overordnet sak for meg at vi har et mangfold i våre utdanningsinstitusjoner. Det betyr at vi trenger både de store og de små. Vi har også et viktig ideologisk mål om at alle skal ha lik rett til utdanning. Det skal også gjelde høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til NRK.no.

Hun har ingen ting i mot sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner, men størrelse skal ikke være avgjørende for å sikre bedre kvalitet på høyere utdanning. Hun er likevel positiv til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene.

- Jeg har faktisk, etter at utvalget la frem sin analyse og innstilling, sett at det har skjedd ganske mye. Folk har begynt å ta tak i egne prosesser, og vi har fått mange forslag til frivillig samarbeid og faktisk også sammenslåinger, sier hun til NRK.no