MENY

Ikke utvidet lærerutdanning

Stortinget tok fredag stilling til et forslag fra Venstre om å gjøre allmennlærerutdanningen femårig.

Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet, men opposisjonen gikk likevel inn for at Regjeringen må gjennomgå rammeplanen for allmennlærerutdanningen for å sikre at denne er oppdatert i forhold til Kunnskapsløftet.

- Skal lærerne tilby elever i norsk skole verdens beste opplæring, må lærerutdanningen forbedres og utvides, sier skolepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum.