MENY

IKT-samarbeid med Purdue University

Et utstrakt samarbeid med amerikanske Purdue University som finansieres av SIU skal løfte Universitetet i Stavanger til å bli en ledende institusjon for forskning og utdanning innen behandling av store datamengder.

28. september hadde Universitetet i Stavanger besøk fra prestisjetunge Purdue University og IT-giganten IBM. Professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk leder et nyoppstartet prosjekt som skal utveksle forskningsbasert utdanning med Purdue University. Prosjektet finansieres med to millioner kroner av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sitt Nord-Amerika-program.

Søknaden fra UiS var det eneste samarbeidsprosjektet innen IKT som fikk gjennomslag, i tøff konkurranse med andre forskningsmiljøer i Norge.

– Totalt ble det sendt inn 58 søknader til programmet. 12 av disse fikk tildelinger, sier Bente Dale ved Internasjonalt kontor.

Enorme muligheter
– Det er veldig spennende å samarbeide med et så anerkjent universitet, sier Rong.

Times Higher Education har rangert Purdue som det 24. beste teknologiske universitetet i verden. Purdue University System er en stor koalisjon av gamle utdanningsinstitusjoner i Indiana som til sammen omfatter 40 000 studenter og 6600 vitenskapelig ansatte. Årlig finansieres universitetet med 11 milliarder kroner. Forskningen innen datateknikk er et av universitetets flaggskip.

– Behandling av store datamengder er et fag som er på vei opp. Delegasjonen fra IBM bekreftet at det er enorme muligheter for de som kan dette. Målet vårt er at UiS skal bli ledende på dette fagfeltet, sier Rong.

Forelesninger via videolink
Hovedformålet med prosjektet er å etablere et felles fag ved Institutt for data- og elektroteknikk sammen med Purdue University høsten 2013. Tidligere doktorgradsstipendiat og førsteamanuensis Tomasz Wiktor Wlodarczyk fungerer som daglig koordinator for prosjektet på UiS, og vil undervise i faget.

– Vi skal undervise samtidig her og i USA. Forelesningene blir overført via videolink, sier han.

Rong og Wlodarczyk skal også i gang med å skrive en lærebok i det nye faget.

– Den eksisterende litteraturen på området er beregnet på profesjonelle som jobber med dette, og fungerer dårlig som undervisningslitteratur. Derfor skal vi utvikle en lærebok som vi håper kan bli et godt referanseverk, sier Wlodarczyk.