MENY

Industriell verdenskongress til Stavanger

Cluster for Asset Management (CIAM) ved Universitetet i Stavanger skal arrangere verdenskongress om industriell teknologi og driftsledelse i 2018.

Foto av J.P. Liyanage på WCEAM 2015 i Finland J.P. Liyanage holdt hovedinnlegget på WCEAM 2015 i Finland. I 2018 kommer kongressen til Stavanger.

World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM) er en vitenskapelig kongress. Den samler verdensledende forskere og representanter fra statlige organisasjoner og private selskaper innenfor fagområdet «industrial asset management», eller industriell teknologi og driftsledelse på norsk.

Besøk Cluster for Asset Management (engelsk)

Dette fagområdet omfatter ingeniørarbeid, drift og styring av produksjonsfasiliteter, systemer og prosesser på en kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig måte gjennom hele livsløpet.

Universiteter og selskaper 

Delegatene på WCEAM representerer både vitenskapelige institusjoner og universiteter som Cambridge, University of Cincinnati i USA, Queensland University of Technology i Australia, VTT Research i Finland, og andre prestisjetunge universiteter og forskningsinstitutter.

I tillegg deltar kommersielle selskaper fra forskjellige regioner. Tidligere har kongressen blitt avholdt i en rekke byer, verden over.

Leder av CIAM, professor Jayantha P. Liyanage ved UiS, har sammen med Per Morten Haarr i Region Stavanger, Frode Berge fra Næringsforeningen i Stavanger, og Fride Solbakken fra Maritime Forum, Ola Trætteberg fra Gassco og CIAMs styre, jobbet for å få kongressen til Stavanger.

Markerer jubileum

Konferansen har en rekke gunstige dimensjoner for Universitetet i Stavanger og CIAM. Blant annet kan konferansens vitenskapelige presentasjoner publiseres på det internasjonale forlaget Springer, noe som gir UiS poeng i det nasjonale publiseringssystemet.

­– For CIAM er WCEAM en viktig og relevant kongress. Den vil markere vårt 20-årsjubileum i 2018 med nye impulser, ideer og innovative muligheter for oss og regionen, sier professor Liyanage.

Et mulig tema for konferansen kan være digitalisering av industrielle verdikjeder, samt kritisk offentlig infrastruktur: Hvordan være smartere, sikrere og effektiv.

Samarbeid for konferanser

Programkomiteen, som består av Næringsforeningen i Stavanger, Maritime Forum Stavanger, Region Stavanger, og Greater Stavanger, ser også meget positivt på at Stavanger er blitt vertsby for 2018-kongressen.

– Vi i Region Stavanger har et tett samarbeid med fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger om å tiltrekke seg internasjonale kongresser, og at en verdenskongress som WCEAM nå er bekreftet illustrerer de konkrete resultatene i satsingen. Dette hadde vi aldri klart uten å ha jobbet tett med Professor Jayantha P.Liyanage og hans team, sier Per Morten Haarr, Kongressjef Region Stavanger.

Om CIAM:

Cluster for Asset Management (engelske nettsider) er en klynge for industriell teknologi og driftsledelse. Den er basert på UiS og organisert som en kunnskapsbasert klynge for erfaringsutveksling, utdanning, forskning og utvikling i Stavanger-regionen.

Partnerne omfatter offshore og landbasert industri med blant annet Statoil, Gassco, DNV GL, BP, Ptil, Kverneland Group, med flere. Målsettingen er å øke partnernes verdiskaping og konkurransedyktighet gjennom å utvikle kjernekompetanse innen «asset management», utforske innovative løsninger, og forbedre eksisterende måter å gjøre ting på.

Kunnskapsklyngen CIAMS virksomhet er «non profit» og i stor grad finansiert gjennom medlemsavgift fra partnerne. Større forsknings- og utviklingsprosjekt blir finansiert med offentlige midler, EU-midler og bidrag fra industrien.