MENY

Industrien staker ut kursen

Når Det Nasjonale IOR-senteret skal legge planer for de kommende tre årene, har de 11 industripartnerne mye de skulle ha sagt.

Forskningsdirektør Randi Valestrand og direktør for feltimplementering Sissel Opsahl Viig. Forskningsdirektør Randi Valestrand og direktør for feltimplementering Sissel Opsahl Viig ved Det Nasjonale IOR-senteret.

Vårmøtet med industripartnerne i IOR-senteret (teknisk komite) setter kursen for forskningsprosjektene de neste årene.

Representanter fra de elleve industripartnerne (se faktaboks), ledelsen og prosjektledere var tilstede. Industripartnerne fikk muligheten til å oppdatere seg på det siste arbeidet ved senteret, og de fikk samtidig være med og planlegge framtidige seminarer og forskningsprosjekter.

Arbeidsplan 2019

Forskningsdirektørene Aksel Hiorth (leder for tema 1) og Randi Valestrand (leder for tema 2) guidet industripartnerne gjennom planene for de kommende tre årene. En detaljert arbeidsplan for 2019 må være klar om noen måneder, og ønskene fra oljeselskapene er av stor betydning for arbeidet med denne planen. Hver industripartner går inn med 2 millioner kroner i senteret hvert år, og de har dermed stor innflytelse på hvilken retning forskningen tar.

I løpet av våren har IOR-senteret revidert planene for de kommende tre årene (2019-2021). Å få på plass planer for miljørisikovurdering var viktig da treårsplanene skulle gjennomgås. Enkle miljørisikotiltak skal implementeres i alle framtidige forskningsprosjekter ved senteret.

– Vi vil også fortsette å arrangere temamøter og seminarer ute hos oljeselskapene, sier forskningsdirektør Randi Valestrand.

Halliburton og Schlumberger har allerede arrangert såkalte workshops på temaene ERA (environmental risk assessment/miljørisikovurdering) og IOR-integrasjon (samordning mellom de ulike prosjektene i senteret).

Redusere risikoen

– Hva er mest nyttig for dere i den daglige arbeidsituasjonen? spurte Knut Uleberg fra Equinor de andre bransjerepresentantene. Hensikten med møtet var at bransjen skulle fremme sine behov og komme med ønsker for framtidige forskningsprosjekter ved IOR-senteret.

Uleberg understreket verdien av å teste verktøyene senteret har utviklet på virkelige felt. Han ønsket seg også modeller som gir pålitelige prognoser og som kan være til hjelp når oljeselskapene tar sin risikovurdering.

Under møtet ble industripartnerne og senterledelsen enige om å arrangere tre nye seminarer med temaene polymer, smartvann og IORsimulator. Gjennom disse seminarene vil de sammen planlegge hvilke forskningsprosjekter senteret skal satse på i 2019.

Tekst og foto: Kjersti Riiber