MENY

Informasjonsmøte om Nordplus Rammeprogram

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) inviterer til informasjonsmøte om Nordplus Rammeprogram 2008 – 2011 den 12. februar ved UiS.

Nordplus er et program fra Nordisk ministerråd som støtter mobilitets-, nettverks- og prosjektaktiviteter mellom ulike typer
utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Nordisk ministerråd har lansert et nytt Nordplus Rammeprogram for 2008 – 2011. Søknadsfrist for alle deler av programmet er 1. mars 2008.

I den anledning vil SIU informere om programmets innhold og de forskjellige underprogrammene av Nordplus, som Nordplus Junior – for barnehager, grunnskoler og videregående skoler (allmennfaglige og yrkesfaglige), Nordplus Høyere utdanning – for læresteder innenfor høyere utdanning, Nordplus Voksen – for alle typer aktører på området voksnes læring og Nordplus Horisontal – et tverrgående program som er åpent for samarbeid mellom ulike målgrupper og aktører på utdanningsområdet.

SIU vil også informere om prioriteringer for 2008 og søknadsprosessen.

Informasjonsmøtet finner sted tirsdag 12.februar fra klokken 12 til 15 i Arne Rettedalshus, V-101, på universitetsområdet. Torsdag 7. februar holdes tilsvarende møte i Statens hus i Trondheim og den 14. februar ved Universitetet i Tromsø.

Påmeldingsfrist er 31. januar 2008. Her kan du melde deg på