MENY

Inge Bø og Per M. Schiefloe med bok om sosiale nettverk

Vi er alle med i et sosialt nettverk selv om vi kanskje ikke alltid er klar over det. På jobb. I fritiden. Men hva er sosiale nettverk?

I Norge vrimler det av lag og private organisasjoner som er levende sosiale nettverk, for å ikke å snakke om næringslivets mange nettverk. Professor emeritus Inge Bø, UiS, har nå skrevet bok om fenomenet sammen med professor Per Morten Schiefloe, NTNU.

Boken kommer ut på Universitetsforlaget 15. august med tittelen: ”Sosiale landskap og sosial kapital – Innføring i nettverkstenkning”.

Inge Bø har magistergrad i pedagogikk og doktorgrad i sosialpsykologi om sosiale nettverk. Som et biprodukt av sin avhandling ga han i 1993 ut boken ”Folks sosiale landskaper” i 1993. Men det har skjedd mye siden den gang på området.

- Jeg fikk en henvendelse fra Universitetsforlaget om å revidere boken, sier Inge Bø. Det aksepterte jeg under forutsetning av at jeg fikk en medforfatter. Dermed kom Per Morten Schiefloe inn i bildet. Den nye boken inneholder seks kapitler hver av de to fagpersonene.

- Siden 1993 har området sosiale nettverk vokst, og det har blitt gjort mye ny forskning, og det har kommet mye ny litteratur, sier Inge Bø. På den bakgrunn var det et absolutt behov for en revisjon av 1993-utgaven.

Mens Inge Bø med sin bakgrunn har en pedagogisk og sosialpsykologisk tilnæring til temaet, har Per M. Schiefloe med sin bakgrunn en mer sosiologisk og sosialantropologisk tilnæring.

- På denne bakgrunnen er det ikke bare blitt en revisjon, men en kraftig utvidelse, faktisk mer en ny bok, og den er typisk tverrfaglig.

Nettverksforståelse

- Hensikten med boken er å gi en innføring i nettverksforståelse og hvordan nettverk skapes og vedlikeholdes, og hvordan nettverkene fungerer i forskjellige livsfaser i ulike sosiale sammenhenger, sier Inge Bø. - Et hovedtema er hva personlige nettverk kan bety som støttepotensial for helse og livskvalitet. Et annet hovedtema er betydningen av nettverk og sosial kapital i organisasjoner, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

- Mange av oss sender omgangskretsen prospektkort fra ferier, hilsener i anledning av fødselsdager; vi støtter og lignende: Vi ”dyrker” våre venner, sier vi.

 - Det er enkelt forklart det som vi kaller vedlikehold av sosiale nettverk, sier Inge Bø, eller ”networking” som den engelske verdenen kaller det for det er et arbeid vi gjør. Nettverk betyr mye ikke minst mye for barn som del av både sosialiserings- og læringsprosessen. Det er også en klar sammenheng mellom nettverk og helse. Forskning verden over viser at det er en klar sammenheng mellom kvalitet på nettverk på den ene siden og helse og andre gode livskvaliteter på den andre.

Dette siste underbygger Inge Bø med følgende forskningseksempel som har med livskvalitet å gjøre.

Kvinner og kreft

- Det ble gjort et eksperiment med utgangspunkt i 84 kvinner som led av langt fremskreden brystkreft. Kvinnene ble delt inn i to grupper som ble gjort så like hverandre som mulig. Den ene ble trukket ut som kontrollgruppe, den andre som eksperimentgruppe. Den første skjedde det ikke noe særlig med annet enn at den i likhet med den andre gruppen fortsatte med kjemoterapi mens den andre ble delt inn i undergrupper med fem til syv kvinner i hver. De var å betrakte som selvdrevne jenteklubber som regelmessig kom sammen. De lo og pratet mye – og gråt mye, og ikke minst støttet de hverandre når livet røynet særlig hardt.

- Da eksperimentet var over, viste det seg at kvinnene i disse gruppene levde i snitt to år lenger enn kvinnene i kontrollgruppen. De fikk bedre livskvalitet og utviklet mer konstruktive ferdigheter til å takle sykdommen. De sosiale relasjonene i dette tilfellet forlenget livet.

Inge Bø har i sitt forskningsarbeid vært spesielt opptatt av betydningen av å skape sterke nettverk for barn og ungdom og har skrevet flere bøker om det.

På det personlige planet kan det virke som om Inge Bø har skapt et stimulerende nettverk med medforfatter Per M. Schiefloe på det faglige området.

UiS-nettverk

Men den 73-årige professoren befinner seg stadig i UiS-nettverket og sitter sammen med noen andre oppegående UiS-pensjonister i den tidligere vaktmesterboligen på området ved Hagbard Line-huset.

- Det er et privilegium å sitte på UiS på denne måten, sier Inge Bø. At forholdene legges til rette for pensjonister kan være ett av mange bidrag som gjør at UiS tiltrekker seg flere gode fagpersoner.

Boken (270 sider) av Inge Bø og Per M. Schiefloe er en lærebok for studenter og lærere innen lærerutdanning, pedagogikk og andre samfunnsfag – og helse- og sosialfag.

Tekst og foto: Egil Rugland