MENY

Ingen startbevilgning til nybygg

Ledelsen og de ansatte på Arkeologisk museum ved UiS er skuffet over framlegget til statsbudsjett. Regjeringen gir ikke startbevilgning til nytt formidlings- og magasinbygg.

- Vi må dessverre konstatere at Arkeologisk museum, UiS, ikke får midler til nytt formidlings- og magasinbygg i forslag til statsbudsjett for 2018. Både ledelsen og de ansatte på museet er meget skuffet, men nå setter vi vår lit til budsjettforhandlingene med regjeringen. Det trengs 10-15 millioner i startbevilgning, sier museumsdirektør Ole Madsen. 

Arkeologisk museum (AM) hadde ventet at regjeringen ville se betydningen av å bevilge de 15 millionene. Uten bygget er museet ikke i stand til å utføre det formidlings- og bevaringsoppdraget som staten har gitt.

Må bruke meieri-kjeller

Madsen påpeker at AM oppbevarer over èn million av statens gjenstander i en kjeller i et gammelt meieri.

- Til tross for at vi har gjort det beste ut av situasjonen, påpekte Riksrevisjonen allerede i 2003 at magasinforholdene ikke var optimale, sier Madsen.

Dette ble fulgt opp i Stortingsmeldingen Tingenes Tale, som påpekte at det måtte settes inn tiltak ved universitetsmuseene både når det gjaldt magasinforholdene og utstillingsforholdene. AMs utstillingslokaler er bare på 700 m2. Sammenlignet med de øvrige kulturhistoriske universitetsmuseene er dette det desidert minste utstillingsarealet.

Trenger areal

- For å kunne ta vårt samfunnsoppdrag på alvor trenger vi større arealer for å kunne gi svar på spørsmål omkring fortid, nåtid og fremtid. Det er planlagt en utstillingssal med høyt internasjonalt sikringsnivå. Her vil vi kunne ta imot utstillinger som virkelig vil sette Rogaland på kartet. I en omstillingstid vil dette være et viktig bidrag for regionen, turismesatsingen vil få flere bein å stå på i tillegg til de internasjonale naturbaserte ikonene, sie Madsen.

Det skapte derfor stor glede at departementet i 2009 godkjente at Arkeologisk museum skulle utrede et nytt formidlings- og magasinbygg. I 2014 ble forprosjektet avlevert og museet hadde store håp om at nå var nybygget på plass. Skuffelsen var stor både i 2015, 2016 og ikke minst nå i år.

Satser på budsjettforhandlinger

Nå blir jobben å få solgt prosjektet inn slik at det kommer inn i budsjettforhandlingene som nå pågår.

- Vi krysser fingrene for at vi skal klare å få bygget inn, og ønsker at alle gode krefter jobber sammen med oss for å få dette realisert, sier Madsen.

Museumsdirektør Ole Madsen

Museumsdirektør Ole Madsen