MENY

Ingerid Bø disputerer om ulikestilling

Ingerid Bø disputerer for dr.philos-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 4. juni.

Avhandlingen hennes har tittelen Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvenser.

I avhandlingen stiller to hovedspørsmål: På hvilke måter kommer kjønnet ulikestilling til uttrykk i hvordan foreldreskap og heteroseksuelle parforhold utformes og blir møtt i ulike kontekster (kjennetegn)? Hvilke påkjenninger kan situasjonen medføre for dem som lever i kjønnet ulikestilling (konsekvenser)?

En empirisk studie basert på intervjuer med foreldre, ansatte i barnehager og ledere på arbeidsplasser beskriver noen kjennetegn ved ulikestilte mønstre. Resultatene sammenfattes i fire poeng: Asymmetri i krav, som innebærer at det stilles flere krav til mor enn til far når det gjelder ansvar og ytelse for barn, parforhold og familiens trivsel. Asymmetri i respons innebærer et underskudd av respons til mor og med det dårlige vilkår for hennes mulighet til å oppleve gjensidighet og fellesskap med far. Det tredje poenget kaller Bø vanskelig protest. Dette setter søkelys på uklar kommunikasjon, motstridende krav og andre forhold som gjør det vanskelig å protestere på manglende likestilling. Det siste er store omkostninger, som peker på belastninger og risiko for skadelige konsekvenser av ulikestillingen.

Mødres velferd
Risiko for uheldige konsekvenser av mangel på likestilling, blir belyst gjennom en studie av forskningslitteratur. Ut fra forestillingen om ”ringvirkninger” diskuteres hvordan mødres psykiske og fysiske velferd har betydning for parforholdet, for barn, for utvidet familie og venner og for barnehager, skoler, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Litteraturstudien utdyper dessuten spørsmålet om kjennetegn ved kjønnet ulikestilling ut fra begrepet ’makten i fravær’ – forstått både som fysisk og psykisk fravær. Noen implikasjoner av situasjonen blir risset opp. Mulige veier til videre utvikling blir diskutert.

Resultatene fra de to studiene er presentert og diskutert i fire artikler, og blir oppsummert og videre utdypet i avhandlingens sammenfattende del.

Aktiv pensjonist
Ingerid Bø har bodd i Stavanger størstedelen av livet. Hun er pensjonist, men er fremdeles i arbeid på Universitetet i Stavanger. Hun har arbeidet mange år i førskolelærerutdanningen, med spesiell interesse for barns oppvekst, for foreldreskapets vilkår og for samspillet mellom familie, barnehage/skole og arbeidsorganisasjoner. Hennes forskning og fagforfatterskap belyser samarbeid mellom foreldre og fagfolk og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning.

Disputasen finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium V-101, fredag 4. juni. kl. 10.00. Prøveforelesninger skjer dagen før på samme sted kl. 17.15 til 19.00.

Begge arrangementene er åpne for alle interesserte.