MENY

Innblanding fremmer nytenkning

Redd for å tråkke andre på tærne? Innblanding i kollegers fagfelt er nødvending for å fremme nytenkning i gruppearbeid, viser UiS-forskning.

– For å få nye idéer må kolleger utfordre hverandre på hverandres fagområder, sier Kristiane Marie Fjær Lindland.

14. august forsvarer hun sin doktorgrad i ledelse. I sitt doktorgradsarbeid har hun forsket på de relasjonelle aspektene ved arbeid med utvikling av nye produkter. I fire år har hun fulgt produktutviklingsarbeidet hos porselensprodusenten Figgjo AS, som er internasjonalt kjent for å være innovativ.

– Deltakerne måtte finne seg i at andre utfordret dem på løsningene de foreslo. I de tverrfaglige arbeidsgruppene jeg fulgte var det ingen som hadde enerett på å kunne eller mene noe om et fagfelt, sier Lindland.

Gruppene kunne bestå av blant annet designere, produktutviklere og andre som jobbet med produksjon, selgere og markedsførere. Noen ganger ble også folk utenfra bedriften trukket inn, for eksempel kokker.

Alle utøvde ledelse
Alle deltakerne i teamene måtte i stor grad utøve ledelse for å ta prosessene videre. Dette krevde innsikt og kompetanse utover eget arbeidsområde.

– Hvordan forstår han som står med maskinen og skal lage denne tallerkenen oppgaven? Å ha evnen til å sette seg inn i hvordan situasjoner ble forstått fra andres ståsted ble viktig, ikke bare i forhold til hvordan arbeidsoppgaver skulle oppfattes, men også for hvilken relasjonell betydning handlinger og situasjoner kunne få, sier Lindland.

Enighet er ei det beste
Motstridende forventinger i gruppa kunne skape vansker i arbeidet. Likevel ble slike situasjoner enkelte ganger skapt bevisst for å utvide mulighetene for å bryte med eksisterende forståelser og utfordre felles oppfatninger.

– En gruppe må utfordre enighet om den skal drive fram nye idéer. Samtidig er det viktig å håndtere utfordringene relasjonelt sett. Når folk ikke kjenner kodene for hvordan idéer diskuteres, kan slike utspill tvert imot hemme innovasjon, sier Lindland.

– Dette viser at relasjonell kompetanse som utvikles gjennom å samhandle tett med andre fra ulike fagområder, faktisk er avgjørende for å kunne bidra til innovasjon i en organisasjon.

Avhandlingen og forskeren
Avhandlingen har tittelen «You´re supposed to interfere» - conducting leadership through meaning-making in New Product Development”.

Studien har blitt finansiert av Universitetet i Stavanger. Veileder har vært professor Odd Einar Olsen og biveileder førsteamanuensis Carl Cato Wadel, begge ved UiS.

Lindland er i dag ansatt som kompetansemegler ved IRIS. I arbeidet med doktorgraden har hun vært tilknyttet Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS.

Kristiane Marie Fjær Lindland

– I innovasjonsarbeid er det mye konflikter. Relasjonell kompetanse, selvledelse og samledelse er avgjørende for at konfliktene skal bli produktive, sier Kristiane Marie Fjær Lindland.