MENY

Innovasjonspris til Biota Guard

Stavanger-selskapet Biota Guard har fått ONS’ innovasjonspris for deira biomarkør-teknologi i vatn. Selskapet er utvikla av IRIS og Prekubator.

Biota Guard sin teknologi går ut på å måle effekten av forureining i sjø mellom anna ved hjelp av hjerterytmen til blåskjel.

Ein dråpe olje i sjøvatnet får blåskjellets hjarte til å slå raskare. Sidan blåskjel har hjartet nært skalet, kan ein lime ein elektrode på skallet som kan måle hjarteslaga.

Vasskvalitet
Sensorane på blåskjellet kan også gjere andre fysiske, biologiske og kjemiske målingar som gir informasjon om kvaliteten på vatnet.

Desse blir så overført til ein datamaskin som kan sende signalet vidare via mobilnettet.

Overvåking
Teknologien kan nyttast til både overvåking av vassdrag, hamner og boring etter olje. Selskapet arbeider no med å utvikle teknologien vidare for bruk på havbotnen og i arktiske strøk.

Prekubator er UiS og IRIS si teknologioverføringseining. Her blir gode forskingsidear utvikla til innovasjonsprosjekt og forretningskonsept.