MENY

Innovasjonspris til Chunming Rong

Chunming Rong er tildelt årets Innovasjonspris fra Sparebank 1 SR-bank

Innovasjonsprisen er en ærespris for forskingsbasert nyskaping og kommersialisering som deles ut av SpareBank 1 SR-Bank. I tillegg til heder får vinneren et stipend på 50 000 kroner. Nylig ble professor Dr. Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk på Universitetet i Stavanger tildelt prisen for hans arbeid med nettskyteknologi.


Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin Innovasjonspris er den fjerde i rekken.

Prisen ble delt ut av konsernrådgiver Rasmus Kvassheim i Sparebank 1 SR-bank. Professor Rong oppholder seg for tiden i Kina ved National Supercomputer Centre2 i Tianjin, Kina som er en av verdens nest raskeste datamaskin. Hans kone Lydia (Zhihua) Lu mottok prisen og diplom på Chunming Rongs vegne.

Chunming hilste og takket for prisen via videooverføring fra Kina.

Chunming Rong har bidratt innenfor sitt felt til å fremme Stavanger og forskningsmiljøet på Ullandhaug, både nasjonalt og internasjonalt. Juryen håper at årets tildeling vil stimulere miljøene både ved IRIS og UiS, men også andre aktører i regionen innenfor dette spesielle fagfeltet..

Professor Rong har levert solid faglig patentert teknologi hvor det ligger internasjonalt anerkjent forskning ligger bak. Juryen ser at den patenterte teknologien har et stort kommersielt potensial både regionalt og globalt.

Kommersialiseringsmulighetene er spesielt rettet mot ”Cloud computing”. Dette er et begrep som er nesten like gammelt som Internett, og det oversettes gjerne til ”nettsky” på norsk. Nettskyteknologi regnes for å være en av de nye, store innovasjonene innenfor IT – av mange omtalt som den neste IT-revolusjonen. Nettskyteknologi gir mulighet for at man kan leie programvare, lagringsplass, betalingsløsninger, regnekraft, virtualisering og andre løsninger via internett. En får tilgang til tjenester og informasjon når en trenger dem, uten å måtte kjøpe eller nedlaste programvare. En trenger heller ikke å tenke på systemoppdateringer eller lisenser, dette tar de som drifter “skyen” seg av.

Produktene gjør det lettere for brukere å dele informasjon. Gmail, Facebook, Twitter og LinkedIn er alle eksempler på tjenester som baserer seg på nettskyteknologi. Med denne teknologien lagres informasjon på internett, i stedet for på en privat hardware, eller maskinvare. Det igjen gjør at bedrifter, offentlige etater og andre med stort behov for datakraft, slipper å investere i egen IT-infrastruktur selv. Store IT-selskaper som Microsoft, Google og Amazon investerer stort i nettskyteknologi med det potensiale for kommersialisering som ligger der.

Professor Chunming Rongs oppfinnelse (sammen med Gansen Zhao) - Incremental Encryption - er et matematisk konsept for overføring og deling av data over usikker infrastruktur. Kort oppsummert gir konseptet økt datasikkerhet.

Bruksområder for og de utvidede konsekvensene av dette nye konseptet strekker seg vidt, men noe av de viktigste er:
- Nye og økte muligheter for overføring og deling av data innenfor nettskyer.
- Incremental Encryption muliggjør større spredning av nettskyteknologi fordi det løser en av de store sikkerhetsutfordringene teknologien tidligere har stått ovenfor.
- Besparelser for økonomi og klima. Et langt skritt framover i videreutviklingen av ny IT-teknologi, som dette er, gir også økonomiske besparelser. Dette igjen gir økt konkurransedyktighet i globale markeder. Konseptet gir muligheter for bedre skalering av infrastruktur, som igjen kan gi besparelser i form av reduserte klimagassutslipp.
- Gir økt sikkerhet for private borgere i sosiale medienettverk
- Muliggjør nye forretningsmodeller for mediebransjen

Incremental Encryption er søkt patentert. Patent er godkjent i Norge og videreført i PCT.

Professor Rong sitt arbeid med nettskyteknologi er også koblet mot utviklingen av velferds/omsorgsteknologi, hvor UiS og IRIS jobber sammen med blant annet Lyse om konseptet Health @ Home. Her utvikles nye tjenester for hjemmet, blant annet for å imøtekomme eldrebølgen med stadig flere eldre som bor alene hjemme.

Professor Chunming Rong har lenge vært en aktiv pådriver for å øke UiS sitt omdømme på dette feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Incremental Encryption som innovasjon har bidratt til å sette Stavanger og UiS på kartet for datasikkerhet og nettskyteknologi. Dette har resultert i ekstensiv konferansedeltakelse over hele verden og en høy publikasjonsrate. Han er også grunnlegger av The Cloud Computing Association som har blitt en internasjonal møteplass for forskning på nettskyteknologi.

Chunming Rong er professor ved UiS’ teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk. Han er også leder for IP-based Services Innovation ved UiS.