MENY

Innovasjonspris til Laerdal

Stavangerbedriften Laerdal Medical AS får Forskningsrådets innovasjonspris 2011 for arbeidet med å redusere spedbarnsdødelighet i utviklingsland og for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

I hard konkurranse med fem andre norske bedrifter, nådde Laerdal Medicals AS helt opp i kåringen av Forskningsrådets innovasjonspris 2011. Prisen deles ut en til norsk virksomhet som evner å utnytte forskningsresultater på en fremragende måte slik at de skaper verdier. Prisen utgjør 500.000 kroner.

I sin begrunnelse la juryen vekt på bedriftens evne til å ta i bruk forskningsresultater på en måte som skaper både økonomiske og samfunnsmessige verdier.

Laerdal Medical er verdensledende på utstyr til livreddende førstehjelp. Visjonen deres er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig som følge av fødsel, plutselig sykdom eller ulykke. Bedriftens engasjement for å bidra til å redde flere liv når langt utover landegrensene, heter det i begrunnelsen.

I 2004 opprettet Laerdal Medical AS det akuttmedisinske lærings- og forskningssenteret SAFER, i samarbeid med UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Laerdal Medical er også en av partene i samarbeidet "Akuttmedisin Stavanger" (SAR), hvor også UiS, Norsk Luftambulanse, SUS og Universitetsfondet er med.

Stolte over prisen
Styreleder Tore Lærdal er særlig fornøyd med at juryen har valgt å legge vekt på samfunnsnytten som Laerdal ønsker å bidra til.

– Dette er veldig hyggelig. For meg er det en anerkjennelse for bedriften og måten vi jobber på, sier han til Aftenbladet.no

– Teknologi har begrenset verdi i seg selv. Det er når teknologien blir til nytte at den har verdi, sier Lærdal, som tok imot prisen sammen med administrerende direktør Tor Morten Osmundsen under en seremoni i Oslo konserthus i går kveld.

«Fra å være en tradisjonell produksjonsbedrift har vinneren, gjennom systematisk innovasjonsarbeid, utviklet seg til å bli en moderne kunnskapsbedrift og internasjonal markedsleder innen opplærings- og behandlingsprodukter for livreddende førstehjelp», står det blant annet å lese i juryens begrunnelse.

Reduserer spedbarnsdødelighet
Laerdal Medical har blant annet utviklet en fødselssimulator til bruk i opplæring av helsepersonell og arbeidet rettet mot utviklingsland har blant annet resultert i en simulator for gjenoppliving av nyfødte og et gjenbrukbart oralt og nasalt sug til bruk på spedbarn. For disse produktene fikk Laerdal Medical merket for god design fra Norsk Designråd i 2011.

Bedriftens aksjonærer har dessuten etablert et non-profit søsterselskap innenfor global helse, med mål å bli en vesentlig bidragsyter til oppnåelse av FNs tusenårsmål om kraftig reduksjon av barne- og mødredødelighet innen 2015.

Det beste av norsk næringsliv
Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet satt i juryen og er meget godt fornøyd med årets vinner.

– Årets kandidater var alle meget sterke, og vinneren representerer noe av det beste i norsk næringsliv. Laerdal Medicals viser at en norsk aktør kan gjøre en forskjell i verden og konkurrere i et tøft internasjonalt marked, sier Hallén i en pressemelding.

– Måten bedriften systematisk satser på forsknings- og innovasjonsarbeid har vært svært fremtidsrettet. Laerdal Medical har evnet å ta i bruk forskningsresultater slik at de kommer både virksomheten og deres norske og utenlandske brukere til gode. Laerdal Medical er derfor en verdig vinner av Forskningsrådets innovasjonspris, sier han.  

Opplæring i hjerte- og lungeredning
Laerdal Medicals forskningsaktivitet er stor. I tillegg til å utvikle de kjente produktene Laerdalsmasken, Laerdalsbagen og Anne-dukkene, er bedriften kjent for sine opplærings- og treningssystemer for helsepersonell.

Men livreddende førstehjelp er ikke bare en oppgave for ansatte i helsevesenet – helt vanlige mennesker spiller en viktig rolle. Dersom du nylig har fått opplæring i hjerte- og lungeredning (HLR) har du betydelig større sjanse til redde livet til en person med plutselig hjertestans.

Les mer om Forskningsrådets innovasjonspris 2011
Les også: Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Les også: Når hjertet slutter å slå