MENY

Innovasjonspris til Murshid Mikael Ali

Sparebank1 SR-bank sin innovasjonspris for 2015 er tildelt gründer og doktorgradskandidat Murshid Mikael Ali. Han får prisen for kommersialisering av en ny tjeneste i finansmarkedet.

Murshid Mikael Ali og Pål Martin Eidsaa. Prisvinner Murshid Mikael Ali fikk overrakt Sparebank1 SR bank sin innovasjonspris for 2015 av direktør for bedriftsmarked storkunder Pål Martin Eidsaa i SR-bank. (Foto: Lise Bjelland)

Innovasjonsprisen skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultater, og prisen tildeles ansatte ved Universitetet i Stavanger og IRIS som i løpet av det siste året har utmerket seg.

Pål Martin Eidsaa, direktør for bedriftsmarked storkunder i SR-bank, overrakte prisen under årsfesten ved UiS mandag 31.oktober.

- God representant for den nye generasjonen
Juryen legger vekt på at årets prisvinner er en aktiv entreprenør som har utvist nyskapende tenking og generert kommersielle resultater. Det trekkes videre fram at han har oppnådd mye i ung alder, samt at han utviser stort engasjement og innovasjonsvilje gjennom kommersialiseringen av sin forskning.

- Årets prisvinner er en god representant for den nye generasjonen av entreprenører som springer ut fra Universitetet i Stavanger og som allerede under sine studier tenker mulige selskapsdannelser, heter det i begrunnelsen.

I sin takketale understreket Murshid Mikael Ali at UiS og de som jobber der kan gå i bresjen for omstilling.
- Jeg oppfordrer flere fra UiS til å ta steget, og starte for seg selv, sa han. 

Lettere å kjøpe aksjer
Ali har utviklet en ny måte å bruke aksjerobot på i finansmarkedet. Arbeidet hans er patentert via et samarbeid med Validé, noe som igjen har resultert i selskapet Huddlestock Capital. Huddlestock har som mål å gjøre det enklere for vanlige folk å kjøpe aksjer basert på investeringsråd som til nå har vært forbeholdt proffene.

- Uten dem hadde kanskje ikke Huddlestock vært det det er i dag, sa han.

Selskapet har kontor i Oslo og i den prestisjefylte fintech-akseleratoren «Level 39» i finansdistriktet i London. Selskapet, som ble startet i 2014, ble nylig priset til 108 millioner kroner.

Murshid Mikael Ali er doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen ved UiS.

Innovasjonsprisen ble i år delt ut for åttende gang. I tillegg til heder og ære, består prisen av et diplom og et stipend på 50.000 kroner.

Juryen for prisen har bestått av Marit Boyesen (rektor UiS), Torkell Gjerstad (daglig leder IRIS Forskningsinvest), Aina Haug (Country Manager i Lærdal), Kari Holmefjord Vervik (direktør Innovasjon Norge Rogaland), Jonas Bjørheim (leder i studentforeningen Start-UiS), Pål Martin Eidsaa (direktør bedriftsmarked i SR-Bank). Sekretær for juryen har vært Troels Jacobsen (forsknings- og innovasjonsdirektør, UiS).

Tekst: Karoline Reilstad