MENY

Innovasjonspris til Ole-Erik Vestøl Endrerud

UiS-stipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud er tildelt Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris for 2014. Han får prisen for sin forskning på, og kommersialisering av, vedlikehold og logistikk av offshore vindparker.

Rasmus Kvassheim og Ole-Erik Vestøl Endrerud Ole-Erik Vestøl Endrerud (t.h.) fikk overrakt diplom og stipend av SR-banks Rasmus Kvassheim. (Foto: Asbjørn Jensen)

Innovasjonsprisen er en ærespris som skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultat hos ansatte ved UiS og IRIS. Årets utdeling er den syvende i rekken. I tillegg til heder og ære får vinneren et stipend på 50 000 kroner og et diplom. 

Innovasjonsprisen ble delt ut ved årsfesten på UiS, torsdag 29. oktober 2015. Prisvinneren fikk overrakt diplom og stipend av SR-banks Rasmus Kvassheim.

-Det er med ydmykhet og ærbødighet at jeg tar imot denne prisen, sa Endrerud under prisutdelingen.

Bragd
Juryen trekker fram at årets prisvinner har utvist nyskapende tenking og generert innovative resultater som er publisert både i nasjonal og internasjonal fagpresse og tabloide medier. Endrerud er en god representant for den nye generasjon av entreprenører som springer ut fra Universitetet i Stavanger og som allerede under sine studier tenker mulige selskapsdannelser.

At prisvinneren etablerer et selskap og får ansatt kolleger mens han holder på med sin doktorgradsavhandling, er en bragd i seg selv, ifølge juryen. Prisvinneren utfører sin forskning innen datasimulering for vedlikehold og logistikk av offshore vindparker. Datasimuleringer skal bidra til at man optimaliser ressurser og tid i et ellers meget kostbart segment som vedlikehold av offshore vindparker er.

I talen sin rettet Endrerud en stor takk til sin veileder professor Jayantha P. Liyanage for god støtte, professor Ove Tobias Gudmestad for inspirasjon, alle som har vært med på etableringen av selskapet Shoreline, Simen Malmin fra Prekubator TTO, og ikke minst familien.

-Å holde så mange jern i ilden hadde aldri gått uten støtten fra min kone Elisabeth og min datter Olivia, sa Endrerud.

Vilje til innovasjon
Videre heter det i begrunnelsen at årets prisvinner utviser stort engasjement og innovasjonsvilje gjennom kommersialiseringen av sin forskning i startup-selskapet Shoreline. Selskapet ble stiftet i 2014 og utvikler og selger løsninger for simulering og estimering av vedlikeholds-strategier for offshore vindparker. Arbeidet er meget godt mottatt av store vindkraftselskaper og vindkraftindustrien generelt, og selskapet er derigjennom sikret stabil videreutvikling og verdiskaping. Prototypen har vært testet på Dudgeon Wind Park, eid av Statoil og Statkraft.

Ole-Erik Vestøl Endrerud er stipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Tekst: Benedicte Pentz