MENY

Innovasjonspris til Ove Tobias Gudmestad

UiS-professor Ove Tobias Gudmestad ble 16. oktober tildelt Sparebank 1 SR-Banks Innovasjonspris.

– Var det ikke på tide da? At også de jordnære kan få litt anerkjennelse?

Det svarer årets prisvinner, professor Ove Tobias Gudmestad, spøkefullt på spørsmål om hva han synes om å motta Sparebank 1 SR-Banks Innovasjonspris for 2013. Han ler, presiserer at han tøyser, og forteller at de fleste studentene hans jo egentlig er mest offshore.

Gudmestad er professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.


Populær mentor
I en fullsatt sal i Ellen og Axel Lunds hus på Universitetet i Stavanger mottar Gudmestad Innovasjonsprisen for 2013, i form av et diplom, blomster og en sjekk på femti tusen kroner. Det er direktør i Sparebank 1 SR-Bank, Pål Martin Eidsaa, som overrekker prisen.

– Årets prisvinner har bidratt sterkt i sitt felt for å fremme Stavanger og forskning på Ullandhaug, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er han en aktiv og populær foredragsholder og mentor, sier Eidsaa under tildelingen.

Prisen tolker Gudmestad først og fremst som en anerkjennelse av studentene sine og deres arbeid, og i talen framhever han hvor takknemlig han er for at han får anledning til å møte og inspirere studentene på Universitetet i Stavanger.


Innovasjonspris for sjette gang
Sparebank 1 SR-Banks Innovasjonspris ble for første gang utdelt i 2008, dette er altså sjette gang prisen tildeles. Hovedmålet med prisen er å stimulere til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Prisen kan gis til forskere som arbeider ved
IRIS (International Research Institute of Stavanger) eller Universitetet i Stavanger.

Gudmestad er svært anerkjent innenfor sitt fagområde, som er i kjernen av hva mange forbinder med Stavanger-regionen, nemlig offshoreteknologi.

Han utmerker seg med en omfattende forskningsproduksjon av høy internasjonal standard. Gjennom årene har han levert flere patenter, og han er stadig aktiv i forskningsutvikling. I tillegg har han et godt øye for muligheter for kommersialisering.


En internasjonal ressurs
Som eksempel på noe av Gudmestads innovative arbeid trekker juryen fram at han i de siste årene har etablert Subsea Tunnel AS i samarbeid med partnere som Universitetet i Stavanger, Acona, Multi Consult, iPark og Prekubator. Dette prosjektet har som mål å utvikle et konsept for boring av brønner gjennom undersjøiske tunneler, spesielt beregnet for utilgjengelige områder.

Hans offshore-relaterte erfaring omfatter design av rørledninger, offshorekonstruksjoner og utvikling av offshore feltutviklingskonsepter. Gudmestad er en internasjonal ressurs når det gjelder ulike utfordringer knyttet til olje- og gassindustrien, mener juryen.


Ønsker å inspirere studentene
Juryen vil med denne prisen berømme Gudmestads mangeårige innsats innenfor forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Særlig fremheves hans evne til å involvere studenter i dette arbeidet.

Gudmestad selv er takknemlig, først og fremst med tanke på studentene sine.

– Dette viser at universitetet bryr seg om at vi skal ha ut studenter som har gode ideer. Det snakkes mye om fremragende forskning, men det viktigste er at du kan dele det med deg. Tenk å få en hel generasjon med studenter ut som er ivrige etter å bidra, sier Gudmestad.

Nettopp dette engasjementet trekker bankdirektøren fram under prisutdelinga:

– Han er et forbilde med tanke på det å bringe både doktorgradskandidater og masterstudenter med i innovative prosjekter. Han følger opp studentene spesielt godt og hjelper dem videre hvis det er mulige kommersialiseringsmuligheter eller patentregistreringer, sier Eidsaa.

Av eksempler på det siste ønsker juryen å nevne doktorgradsarbeidet til Arunjyoti Sarkar på nye kostnadseffektive metoder for å installere vindturbiner offshore.

Også Jasper Agbakwuru bør nevnes. Han har i sitt doktorgradsarbeid utviklet et apparat som gjør det enklere å identifisere lekkasjer fra rørledninger som ligger i elver eller på havbunnen med dårlig sikt, bestemme den nøyaktige plasseringen, størrelsen av skaden, og å fastslå årsaken.

Juryen håper at årets pris vil oppmuntre forskningsmiljøene ved IRIS og UiS, men også andre aktører i regionen, til videre forskning på dette viktige feltet for norsk industri, spesielt med tanke på de politiske og miljømessige utfordringer denne industrien står ovenfor.

Tekst: Ina Schmidt Selmer-Anderssen

Ove Tobias Gudmestad og Pål Martin Eidsaa

I sin begrunnelse trekker juryen fram at Ove Tobias Gudmestad i stor grad trekker doktorgradskandidater og masterstudenter inn i innovative prosjekter. Her sammen med Pål Martin Eidsaa (Foto: Ina Schmidt Selmer-Anderssen)