MENY

Innovasjonsprisene til Simon G. Møller

Professor Simon G. Møller ved Universitetet i Stavanger er tildelt Sparebank 1 SR-Banks innovasjonspris for 2008.

Innovasjonsprisen er satt opp av SpareBank 1 SR-Bank og består av en gave på kr. 50.000 samt et særskilt diplom. Prisen tildeles årlig. Den har til formål å fremme kommersialisering av forskningsresultater ved IRIS og UiS. Nominasjonsgrunnlaget for prisen omfatter både IRIS ansatte og UiS ansatte og/eller miljøer ved de to institusjonene.

Juryens skriver i sin begrunnelse at Møller har en imponerende forskningsprofil og holder en høy vitenskapelig publiseringsrate, både alene og sammen med forskerkolleger ved UiS. Videre står det at han ”med sin profil har han bidratt til å forsterke oppmerksomheten mot innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater ved Universitetet i Stavanger. Prisvinneren viser gjennom sitt arbeid til aktiviteter som har bidratt til innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater innen bioteknologi, i tilknytning til Center for Organelle Research (CORE) ved Universitetet i Stavanger.”

- Kan ikke bestille innovasjon

Møller synes det er fantastisk å oppleve at forskningen blir verdsatt.

- En innovativ idé kan ikke bestilles. Innovasjon bygger på grunnforskning, men det er også viktig å ha kommersialisering med i arbeidet, sier Møller, som roser opprettelsen av prisen.

Han mener at selv han fikk kommersialiseringstanken inn under huden da han var tilknyttet Rockefeller-universitetet i New York. Her var kommersialisering av forskning i høyeste grad noe som ble forventet.

Proteiner og enzymer
Med sine ideer og sitt forskningsarbeid står Møller bak etableringen av Plastid AS - et selskap som utvikler metoder for produksjon av standard proteiner og design av nye proteiner og enzymer. Proteinene blir brukt i forskningslaboratorier, helsetjenesten, fiske- og oppdrettsnæringen og i farmasøytisk industri. Plastid AS har patentert en metode for utvelgelse og regenerering som muliggjør produksjon av recombinante proteiner fra genetisk modifiserte planter.

Møller leverte i 2008 inn tre nye patentsøknader og har en aktiv patentsøknad innen produksjonsmetoder for proteiner og enzymer knyttet til selskapet Plastid AS. Han har hentet inn kapital på 4 MNOK til selskapet. Tidligere har han fått godkjent stipend fra SR-Banks Næringsfond og han var i 2008 finalist til DNB Nor’s innovasjonspris.

I 2008 mottok Møller støtte til verifiseringsprosjekt fra forskningsrådets FORNY-program, og etablert et forskningsråds- og industriprosjekt, BIP (brukerstyrt industrisamarbeid) sammen med Ewos.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i SpareBank 1 SR-Bank sier om opprettelsen av prisen at det for banken er viktigere enn noen gang å satse på forskning og innovasjon.

- Prisen vil forhåpentligvis bidra til å stimulere til mer forskning og innovasjon.Dette er av stor betydning for at regionalt næringsliv skal øke sin konkurransekraft og ikke minst komme styrket ut av den krisen vi nå er inne i. Fornyelse og omstilling er viktig for økonomisk vekst, sier, Haugland.

Juryen har bestått av:
Anna Aabø, administrerende direktør i IRIS (leder)
Aslaug Mikkelsen, rektor ved UiS
Anne Christine Joys, banksjef i SpareBank 1 SR-Bank
Tore Gjedebo, administrerende direktør i Styrbjørn AS (ekstern representant)
Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør i Prekubator (ekstern representant)
Tor Audun Roness, studentrepresentant