MENY

Inspirasjonstreff for samfunnsvitere

Torsdag 22. mars inviteres studenter på statsvitenskap og sosiologi til inspirasjonstreff for samfunnsvitere. Dette er et nytt tilbud for å inspirere studentene til å bli mer bevisste på hvilke muligheter som finnes i arbeidslivet.

Inspirasjonstreffet er et samarbeid mellom Karriere- og veiledningssenteret og nettverket for tidligere studenter, UiS Alumni. Treffet den 22. mars er det første i en rekke av flere, som vil rette seg mot ulike studentgrupper.

På det første treffet er det samfunnsvitere som skal inspireres i sine karrierevalg. Neste planlagte treff vil være for økonomistudenter.

På inspirasjonstreffet får studentene møte yrkesaktive alumner med to til fem års erfaring fra arbeidslivet. De vil fortelle om hva jobben deres innebærer og hvilke karrierevalg de har tatt.

Samfunnsfaglige muligheter
Den 22. mars får du møte tidligere studenter på sosiologi (tidl. samfunns- fag med personalledelse) og statsvitenskap, som forteller hva de jobber med i dag, hvilke retning de valgte og deres vei ut i arbeidslivet.

Alumnene som kommer for å treffe studentene denne dagen er Øystein Bortne, som er markedsanalytiker i SR Bank og utdannet statsviter, Jannicke Kvan Frøland, som jobber i HR avdelingen i Stavanger Aftenblad og som har en bachelor i samf.m.pers.led. og en master i endringsledelse og Hilde Mattingsdal, som er mannskapssjef i Gulf Offshore og som har en bachelor i samf.m.pers.led. fra UiS.

Etter presentasjonene blir det mingling der studentene kan stille spørsmål. Det vil også bli enkel servering.

Vanskelige karrierevalg
– Vi vet både av erfaring og gjennom undersøkelsene våre at mange studenter som studerer samfunnsfag er usikre på hva de kan bruke utdanningen sin til, sier rådgiver for alumni og samfunnskontakt Peter Schwarz ved UiS.

Ved å la studentene få møte tidligere studenter med tilsvarende utdanninger, håper Schwarz å inspirere studentene til å bli bevisst på sine karrieremuligheter tidligere i studieløpet.

– Samfunnsvitere må i større grad enn andre gjøre valg i løpet av studiene for skille seg ut i arbeidsmarkedet. I tillegg til studiene kan relevant deltidsjobb og engasjement i studentforeninger være eksempler på arenaer hvor en kan spisse sin profil. Da kan det være en stor fordel å bestemme seg for hva man ønsker å jobbe med tidlig, avslutter Schwarz.

Inspirasjonstreffet den 22. mars finnes sted i Tappetårnet i Studentenes Hus på campus. Arrangementet varer fra klokken 15 til 17.

Meld deg på til inspirasjonstreffet her!